Autor ponad 300 audycji w TVP Rzeszów, około 550 audycji w Polskim Radio Rzeszów, Katolickim Radio „Via” i tarnobrzeskim Radio „Leliwa” i blisko 1000 tekstów prasowych. Swoje zbiory resowianów, ekslibrisów, grafiki, druków bibliofilskich, kulinariów i „świętości” pokazał na ponad 70 wystawach. W roku 2002 otrzymał w regionalnym konkursie „Mistrz Mowy Polskiej” tytuły: Mistrz Mowy Polskiej, Mistrz Wymowy Polskiej i nagrodę „Voks Populi w tym samym konkursie. Jest autorem takich książek jak: Rzeszowskie Ulice i okolice, Rzeszowskie ulice i tuż za rogatkami, Rzeszowskie ulice Rynek i różne sprawy, Podania, legendy i opowieści z Rzeszowa i okolic, Patroni przyszłych rzeszowskich ulic, Rzeszowski Sokół teatralny i sportowy. Wydał reprint najstarszej rzeszowskiej książki kucharskiej i zbiór anegdot Moi Rzeszowianie.

Pin It