W NIEUGIĘTYM PROTEŚCIE PRZECIW ZŁU KRYJE SIĘ CAŁA SÓL ŻYCIA.

 (Anton Pawłowicz Czechow)

 

Pin It