50. wieczór W PAŁACU literacko z… Magdaleną Samozwaniec

Zapraszamy 14 grudnia 2017 r. , o godz. 17.30 na jubileuszowy 50. wieczór do Pałacu Młodzieży. Wieczór poprowadzą Róża Czerniawska-Karcz i Rafał Podraza, tym razem w podwójnej a nawet potrójnej roli: po pierwsze: jako pomysłodawcy cyklu spotkań W PAŁACU literacko, który zaistniał 5 lat temu, po drugie: jako współorganizatorzy tychże 50 spotkań; po trzecie: jako autorzy promowanej na jubileuszowym spotkaniu książki: MADZIA I… MAGDALENA czyli o Samozwaniec inaczej. A oto kilka słów o książce.

ANTOLOGIA ZLP … w AKADEMII SZTUKI

Zapraszamy 15 grudnia 2017 r., o godz. 17.00 do Akademii Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2 na promocję ANTOLOGII POEZJI I PROZY ŚRODOWISKA Związku Literatów Polskich w Szczecinie.

Po niemal 60 latach ukazuje się ponownie ważna pozycja wydawnicza. Przepływający świat słowa to antologia poezji i prozy Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz środowiska literackiego z nim współdziałającego. W wydanym tomie poetycko-prozatorskim znajdują się wybrane utwory autorów należących (formalnie i nieformalnie) do ZLP w Szczecinie, jak również do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, Grupy Literacko-Artystycznej „Horyzont” US Szczecin, Nieformalnej Grupy Literackiej „Iuvenis Ars” i  Wojskowej Grupy Literackiej „In Aeternum” z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wspólnym mianownikiem koegzystencji tych niezależnych konstelacji literacko-artystycznych jest szeroko pojęta literatura oraz aktywne działania w ramach cyklicznych projektów (…) promujących  literaturę współczesną w Szczecinie, w regionie Pomorza Zachodniego i w Polsce, a nawet poza jej granicami.

Rozmowa z wlasna noga

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

zaprasza na Spotkanie Opłatkowe, które organizujemy

 

w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 18.30 

 

Po części oficjalnej zapraszamy na skromny poczęstunek.

andrzej20gr

kolory grecji

Wystawa Oleszek 8 lutego