krakow-foto-donosy

 

 

 

Powstają dokumentalne filmy o krakowskich poetach

Niedawno, bo w roku ubiegłym powołana do życia Biblioteka Kraków rozpoczęła wraz z TVP3 Kraków produkcję krótkometrażowych filmów dokumentalnych prezentujących sylwetki znanych i uznanych krakowskich poetów. Filmem takim mogą poszczycić się poeci: Józef Baran, Leszek Elektorowicz i zmarły w zeszłym roku Leszek Aleksander Moczulski. Emisja filmów odbywa się z reguły w Salonie Literackim Biblioteki Kraków, w uroczej Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” w Krakowie: wyjątkiem była wczorajsza emisja, połączona z biograficzną wystawą  upamiętniającą Leszka A.Moczulskiego, która odbyła się w Filii nr 21 Biblioteki Kraków przy ul Królewskiej 59. Spotkania z  bohaterami filmu nie ograniczają się tylko do obejrzenia dokumentu. Prowadzone przez znakomitych historyków literatury są prezentacją utworów danego poety i obszerną rozmową z nim samym. Chcę Państwu zrelacjonować te ostatnie trzy spotkania, które miały miejsce w styczniu 2018r.

 

Józef Baran: film „Poeta pisze sobą”

BaranGościem wczorajszego Salonu Literackiego Biblioteki Kraków był krakowski poeta, autor 30.książek Józef Baran. Wieczór autorski rozpoczął się premierą 32.minutowego filmu o Józefie Baranie wg scenariusza i w reżyserii Marii Guzy. Autorka filmu skupiła się głównie na dzieciństwie poety, który urodził się w Borzęcinie w powiecie brzeskim. Na tle pięknych ujęć krajobrazów poeta opowiada o sobie tamtym z perspektywy dojrzałego człowieka-twórcy. Urzeka symboliczna scena siedzącego nad rzeką Józefa Barana dmuchającego w przekwitłe okazy lekarskiego mniszka jak również samotny, refleksyjny spacer szlakiem wspomnień: miedzą, lasem, polną drogą... W filmie wypowiadają się osoby dobrze znające autora”Szczęścia w czapce niewidce”: wychowawczyni ze szkoły podstawowej,  literaci, przyjaciele m.in. poeta Adam Ziemianin, prof. Marek Karwala, dziennikarz Jakub Ciećkiewicz, Anna Dymna. W fabule filmu pojawia się również temat problemów zdrowotnych, z jakimi  ostatnio zmaga się poeta. I są wiersze w interpretacji m.in. Anny Dymnej.  

Po wyemitowaniu biograficznego filmu wyczerpującą i ciekawą rozmowę z Józefem Baranem przeprowadził czuwający nad całością prof. Marek Karwala. Autor przeczytał wiersze z przygotowanego do druku nowego tomu poetyckiego, który - zapowiedział - ukaże się jesienią tego roku. Będą w nim m.in. utwory napisane podczas pobytu w szpitalu.

W spotkaniu autorskim uczestniczyły osobistości ze świata kultury i sztuki, członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym zrzeszony jest Józef Baran, jak również licznie przybyli „Pod Gruszkę”przyjaciele i miłośnicy jego poezji.

Należy dodać, że film „Poeta pisze sobą” został wyprodukowany przez Bibliotekę Kraków we współpracy z TVP 3 Kraków, co podkreślił słowem wstępu kierujący działem wydawniczym Biblioteki Kraków Janusz Paluch.

I jeszcze na koniec przytoczę poetyckie credo Józefa Barana:„PISAĆ O SOBIE PRZEZ PRYZMAT ŚWIATA I O ŚWIECIE PRZEZ PRYZMAT SIEBIE”.Pod tymi słowami - powiedział poeta -podpisuję się obiema rękami.

Józef Baran - poeta, dziennikarz, reporter, autor około 30 książek. W dziennikach określa siebie jako dziecię borzęckich pól i lasów. Jego wiersze zostały przełożone na prawie wszystkie języki słowiańskie, a także na angielski, niemiecki, galijski, hebrajski, hiszpański, szwedzki, arabski i węgierski. Wiersze Barana stały się inspiracją dla wielu piosenkarzy i kompozytorów, m.in. dla Starego Dobrego Małżeństwa, Grupy pod Budą, Elżbiety Adamiak, Hanny Banaszak, Krzysztofa Myszkowskiego, Mirosława Czyżykiewicza, Oli Mauer i Andrzeja Zaryckiego.

 

Leszek Elektorowicz: film „Wieczorna modlitwa”

ElektorowiczW Salonie Literackim Biblioteki Kraków w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyło się kolejne spotkanie literackie prezentujące sylwetkę i dorobek urodzonego w 1924 r. we Lwowie, zapomnianego a przecież tak ważnego dla kultury polskiej  twórcy, Leszka Elektorowicza. Sam Autor z uwagi na stan zdrowia i wiek nie uczestniczył w spotkaniu. Licznie natomiast przybyli „Pod Gruszkę” znawcy i sympatycy twórczości nestora polskich poetów, prozaika, eseisty i tłumacza, autora dwudziestu kilku tomów poetyckich. O Leszku Elektorowiczu mówił prof. Maciej Urbanowski. Obejrzeliśmy film dokumentalny: „Wieczorna modlitwa”, w którym oprócz samego Autora wypowiadali się historycy literatury: prof. Andrzej Waśko, prof. Maciej Urbanowski, Zbigniew Herbert i prezes Wydawnictwa ARCANA Zuzanna Dawidowicz. Organizator spotkania Janusz Paluch zadbał o stosowną oprawę muzyczną. Na akordeonie kilka lwowskich piosenek zagrał i zaśpiewał aktor Teatru Ludowego Piotr Piecha, który również pięknie wyrecytował  kilka wierszy z ostatniego tomu Leszka Elektorowicza : „Rąbek królestwa” oraz wiersz kultowy „Ikona” ze zbioru dedykowanego żonie: „Wiersze dla Marii”. W komentarzach głos zabrał prof. UJ Wojciech Ligęza, który zwrócił uwagę na niepełny w prezentowanym filmie obraz dokonań w dziedzinie kultury Leszka Elektorowicza. Zgłoszono też pomysł Ławki Literackiej dla zasłużonego twórcy, rówieśnika i przyjaciela Zbigniewa Herberta.

O Leszku Elektorowiczu : https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Elektorowicz

 

Leszek Aleksander Moczulski: film „Istnienia sens układam”

Moczulski„nie nicość, nie nicość, nie nicość, A Miłość, a Miłość, a Miłość” - Leszek Aleksander Moczulski

2 lutego 2018 roku w Filii nr 21 Biblioteki Kraków odbył się wernisaż wystawy i premierowy pokaz filmu dokumentalnego o Leszku A. Moczulskim:„Istnienia sens układam”. Biograficzną ekspozycję poświęconą pamięci poety zorganizowało Muzeum Okręgowe w Suwałkach, skąd pochodzi Leszek M. Moczulski. Autor scenariusza wystawy Zbigniew Fałtynowicz przybliżył sylwetkę zmarłego w zeszłym roku Poety oraz oprowadził zgromadzonych gości po  wyeksponowanych na ścianach biblioteki unikatowych dokumentach faktograficznych. Przed wernisażem  wyemitowano biograficzny film wg scenariusza i reżyserii Ewy Święc- Kucybały. To już trzeci film dokumentalny przedstawiający kolejnego krakowskiego twórcę wyprodukowany przez Bibliotekę Kraków we współpracy z TVP3 Kraków. Dwa wcześniejsze przedstawiły poetów: Józefa  Barana i Leszka Elektorowicza. W  dokumentalnym filmie o Leszku A. Moczulskim jego teksty śpiewali  najlepsi polscy piosenkarze, bardowie: Skaldowie, Marek Grechuta, Grzegorz Turnau, Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Anna Banaszak, Zbigniew Wodecki, Elżbieta Towarnicka i in. Wypowiadali się kompozytorzy:Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Zarycki a także wystąpili aktorzy Teatru Słowackiego, którzy czytali jego wiersze podczas Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej. Wspominał Leszka Moczulskiego obecny na spotkaniu dyrektor Biblioteki Kraków dr n. humanistycznych Stanisław Dziedzic oraz (z ekranu): prof. Dorota Segda, prof. Bronisław Maj, Jerzy Trela, Anna Radwan i in.

I w czytelni Filii nr 21 było gęsto od zacnych gości. Obecnością swą zaszczycili: poeta Adam Zagajewski, Elżbieta Zechenter - Spławińska, red. Wacław Krupiński, dyrektor artystyczny Teatru STYGMATOR Wioletta Zygmunt, aktor Jakub Kosiniak i wielu innych.

W pięknym wspomnieniowym spotkaniu poświęconym Leszkowi A. Moczulskiemu uczestniczyli licznie przybyli goście z Suwałk. Najważniejszymi z nich była Żona Leszka M. Moczulskiego wraz z synem, który również wypowiadał się na ekranie biograficznego filmu.

Wychodziłam ze spotkania niespiesznie, z dźwięczącymi w uszach fragmentami „Nieszporów Ludźmierskich” i znanymi powszechnie piosenkami do słów znakomitego suwalsko-krakowskiego Poety. Wychodziłam „cała w skowronkach”.

Leszek Aleksander Moczulski (1938-2017)-poeta, autor tomików wierszy i tekstów do wielu znanych piosenek. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako poeta debiutował w 1959 r. w „Dzienniku Polskim”.Jego teksty śpiewali m.in.Skaldowie, Marek Grechuta, Grzegorz Turnau i Czesław Niemen. Był jednym ze współtwórców krakowskiego Teatru STU.

 

Słów kilka o samej Bibliotece Kraków

Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wymienione Biblioteki decyzją Rady Miasta Krakowa od 1 stycznia 2017 roku stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków. Nowa instytucja prowadzi działalność statutową za pośrednictwem 57 bibliotek filialnych, funkcjonujących pod dotychczasowymi adresami.

Zakres działania Biblioteki Kraków obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do materiałów i usług bibliotecznych.

Siedziba główna Biblioteki Kraków, gdzie znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, sale wystawowe i konferencyjne oraz multimedialne sale warsztatowe, docelowo będzie umieszczona w zabytkowym zajeździe kazimierskim przy ulicy Krakowskiej 29 (róg ul. Węgłowej). Na okres jego remontu i modernizacji administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Misją Biblioteki Kraków jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Jej zadaniem jest też budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej, zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług, skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Dyrektorem Biblioteki Kraków jest były wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, dr n. humanistycznych-Stanisław Dziedzic. Działem wydawniczym zajmuje się, po 25 latach dyrektorowania Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Krakowie,Janusz Paluch.

 

 

 

Poetycki dziennik podróży Waldemara Hładkiego

hladkiCzym dzisiaj może zaskoczyć nas Kraków czy Krakowski Kazimierz? Na wskroś zabytkowe, pełne artystycznego klimatu Stare Miasto, którego nam mogą pozazdrościć inne, też przecież piękne, miasta polskie ?... A jednak. Udało się wczorajszego wieczoru organizatorce „Poezji na Kazimierzu” Violi Zygmunt wespół z bohaterem spotkania prof. Waldemarem Hładkim zaczarować publiczność poetycką opowieścią o dalekich podróżach poety - lekarza po unikalnych zakątkach globu. Począwszy od scenografii, którą przygotował sam autor ustawiając na scenie rekwizyty przywiezione ze świata: maski, bębenki, posążki, tarcze masajskie, duże piękne fotografie przedstawiające egzotycznych mieszkańców świata, zapalone kadzidełka, świece, po ciekawie wyeksponowane tomy wierszy, z których w odautorskiej interpretacji oprowadzał nas po najciekawszych zakątkach kuli ziemskiej. A wszystko to na tle pojawiających się na ekranie ujęć tychże miejsc i przy pięknym podkładzie muzycznym, który towarzyszył obrazowi i słowu. Obejrzeliśmy trzy etiudy filmowe: urzekały zdjęcia z Japonii, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, Antarktyki...Waldemar Hładki, autor 4.tomów poezji skupił się przede wszystkim na ostatnio wydanym, bogato ilustrowanym zbiorze wierszy: „Motyl z Nagasaki”(2017).
I nie byłoby może w tej promocji książki nic nadzwyczajnego, gdyby nie pomysł autora: połączenia Słowa, Obrazu, Muzyki.Gdyby nie nastrój, którego mistrzem jest Waldemar Hładki: każde słowo wyważone, niespiesznie podane, odpowiedni tembr głosu, spokój w gestach, w milczeniu , w oczekiwaniu...Ten swoisty Dziennik Poetycki - autor skrupulatnie opatrzył każdy wiersz datą, miejscem i niekiedy porą dnia - wprowadził nas w tak cudowny nastrój, że trudno było go zburzyć komentarzami, pytaniami po zakończeniu spektaklu. Warto było odbyć tak ciekawie podaną podróż po egzotycznych krajach i w głąb siebie, dziejącą się 26 stycznia 2018 roku na scenie w starych murach "Klubu Kazimierz" w Krakowie.
Jak oznajmiła prowadząca spektakl Violetta Zygmunt – kierownik artystyczny i reżyser Teatru STYGMATOR, było to pierwsze spotkanie z cyklu „Poezja na Kazimierzu”. W kolejnych (w każdy ostatni piątek miesiąca) gościć będą poeci, historycy literatury, malarze, muzycy, ludzie kultury i sztuki, m.in.: prof. UJ Wojciech Ligęza, dr nauk humanistycznych UJ Michał Piętniewicz, znakomita warszawska poetka Majka Żywicka- Luckner i wietnamski poeta  Lâm Quang Mỹ.
Dodam jeszcze, że moja recenzja tomu wierszy Waldemara Hładkiego „W podróży” ukazała się na łamach miesięcznika literackiego „Akant”. Można ją też przeczytać w E-tygodniku artystyczno-literackim Pisarze.pl.Zapraszam serdecznie do lektury. Podaję link: http://pisarze.pl/index.php/recenzje/13302-irena-kaczmarczyk-poezja-w-podrozach-waldemara-hladkiego.html

 

 

 

Opera Rara

 

 

Opera Rara18 I – 13 II 2018

    Festiwal Opera Rara w 2018 roku zainauguruje recital arii Jeana-Philippe’a  Rameau i Christopha W.Glucka. Recital odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Program tegorocznego festiwalu obejmie utwory od końca wieku XVII aż po rok 1986. Opera Rara nie tylko pokaże aktualne trendy w operze poza granicami kraju, ale poprzez odważne lokalne produkcje będzie konkurować z ważnymi ośrodkami europejskimi, przyczyniając się do budowy jeszcze silniejszego środowiska artystycznego w Krakowie.

Podczas 14. wydarzeń festiwalowych odbędą się trzy recitale wokalne z fortepianem, trzy recitale z towarzyszeniem orkiestry, dwa koncerty z operami w wersjach koncertowych oraz dwie nowe kreacje stworzone specjalnie dla krakowskiej widowni.

13 lutego w Teatrze Słowackiego nastąpi sensacyjne zakończenie Festiwalu Opera Rara! Wenus i Adonis Johna Blowa, pierwsza angielska opera – dzieło zupełnie wybitne, ze względu na swe inspiracje operową muzyką Lully’ego, które wspaniale dopełni wymienione wyżej propozycje.

Organizatorem Festiwalu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

 

 

 

 

Wystawa „Wyspiański” w Muzeum Narodowym w Krakowie

wyspianskiwyspianski

 

fot: Marek Lasyk

 

 

W Muzeum Narodowym w Krakowie nie maleje liczba osób zwiedzających wystawę prac Wyspiańskiego. Do tej pory, a trwa to zaledwie miesiąc, obejrzało ją ponad dwadzieścia jeden tysięcy osób. Wystawa została otwarta w 110.rocznicę śmierci artysty.  Pośród wystawionych prac można obejrzeć najsłynniejsze pastele – portrety śpiących dzieci i „Macierzyństwo”.Jest  cykl „Kronika kilku dni”, który namalował podczas choroby, projekty polichromii i witraży, szkice wykonywane podczas renowacji w kościele Świętego Krzyża, projekty kostiumów do własnych dramatów, m.in. do „Bolesława Śmiałego”. Są również fragmenty dramatów i wzory mebli. Wszystko to opisane jest za pomocą jego listów i poematów, pokazując nieograniczone twórcze możliwości artysty. Ekspozycja obejmuje blisko 500 obiektów-portretów, rysunków i projektów witraży. Przygotowanie tak dużej ekspozycji nie należało do łatwych, bowiem w Muzeum znajduje się 900 pozycji inwentarzowych Wyspiańskiego. Dyrektor Muzeum Andrzej Betlej podkreślał otwierając wystawę, że jest ona  najobszerniejszą monograficzną wystawą krakowskiego artysty. Monumentalny pokaz prac Wyspiańskiego został przygotowany przez kuratorki Magdalenę Laskowską i Danutę Godyń.

Do 2012 roku prace Stanisława Wyspiańskiego były prezentowane w Kamienicy Szołayskich przy Placu Szczepańskim w Krakowie. Wtedy też zapadła decyzja o wykorzystaniu kamienicy do wystaw zmiennych, a dzieła artysty trafiły do renowacji. W tym czasie konserwatorzy odnowili między innymi 47 rysunków i grafik oraz 50 pasteli. Blisko 200 prac zyskało nowe oprawy i ramy.

Wystawę "Wyspiański" można oglądać do 20 stycznia 2019 roku.

 

 

Sześć wystaw w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

MOOOOCAKW Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK można obejrzeć sześć wystaw, m.in prace międzywojennego logika i filozofa Leona Chwistka, dwie ekspozycje nawiązujące do czasów II wojny światowej: "Lagertheater" - wystawa pokazująca teatry działające w obozach koncentracyjnych i jenieckich, a także ekspozycja zatytułowana "Joachim Ringelnatz. Poezja i proza na progu nazizmu", przygotowana wraz z Centrum Sztuk Prześladowanych w niemieckim Solingen.

Ekspozycją, która wzbudza największe zainteresowanie jest druga wystawa z biennalowego cyklu „Artyści z Krakowa”, na której pokazane są najważniejsze tendencje w sztuce współczesnej powstającej w Krakowie. Pierwsza odsłona obejmowała twórców urodzonych w latach 1980–1990.

Artyści prezentowani na aktualnej wystawie należą do generacji 1970–1979. Ukończyli akademię na przełomie XX i XXI wieku. Większość funkcjonuje w międzynarodowym obiegu sztuki. Część z nich wykłada również na uczelniach artystycznych.

Są to:: Rafał Borcz, Rafał Bujnowski, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Roman Dziadkiewicz, Arti Grabowski, Joanna Karpowicz, Ziemowit Kmieć, Karolina Kowalska, Przemek Krzakiewicz, Paweł Książek, Marcin Maciejowski, Cecylia Malik, Małgorzata Markiewicz, Bartek Materka, Kinga Nowak, Joanna Pawlik, Wilhelm Sasnal, Beata Stankiewicz, Witold Stelmachniewicz i Maria Wasilewska.
 Czas trwania wystawy: 20.10.2017–1.04.2018

 

 

 

Autograf Jana Matejki w sarkofagu na Wawelu

Podpis Matejki pismoWielkie odkrycie! Podczas konserwacji sarkofagu królowej Barbary na Wawelu natrafiono na niewielką metalową tubę, w której znajdował się dokument z oryginalnym podpisem Jana Matejki. Dokument pochodzi z 1874 roku i jest dowodem na udział artysty w odnawianiu królewskich grobów. Dokument jest bardzo dobrze zachowany, czytelny: pergamin nienaruszony, atrament nie rozlany. Okazuje się, że ówczesny dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie – Jan Matejko został zaproszony na konserwacje grobów jako gość specjalny i złożył podpis pod dokładnym opisem prac konserwatorskich .Dokument został sporządzony w trzech egzemplarzach, dwie kopie trafiły do Polskiej Akademii Umiejętności i Kapituły Metropolitalnej.

 

 

 

Rocznik Biblioteki Kraków

Logo Biblioteki KrakówW siedzibie Biblioteki Kraków odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Rocznika Biblioteki Kraków. Tematem obrad, którym przewodniczył dyrektor Biblioteki Kraków - dr Stanisław Dziedzic, było omówienie podstawowych założeń merytorycznych Rocznika Biblioteki Kraków, którego pierwszy tom powinien ukazać się pod koniec bieżącego roku. Ustalono, że na łamach Rocznika Biblioteki Kraków, poruszane będą tematy dotyczące szerokiego spektrum zagadnień współczesnego bibliotekarstwa nie tylko w Krakowie. Osobny dział poświęcony będzie tematom krakowskim, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących książki, literaturze, twórcom. W innym dziale dokumentowana będzie działalność Biblioteki Kraków. Spotkanie Rady Naukowej było doskonałym miejscem do wymiany uwag na temat działalności bibliotek i problemów, z jakimi bibliotekarze zmagają się każdego dnia. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień dyrektora Stanisława Dziedzica i dyrektor Izabeli Ronkiewicz-Brągiel na temat procesu łączenia czterech bibliotek krakowskich i powstawania największej publicznej biblioteki w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. dr hab. Jacek Urban – dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Borek – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr Karolina Grodziska – dyrektor Biblioteki PAU i PAN, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Paweł Wierzbicki – dyrektor Biblioteki XX Czartoryskich będącej Oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, mgr Anna Piotrowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, a z ramienia naszej instytucji uczestniczyli dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków i mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel – zastępca dyrektora do spraw merytorycznych.

 

 

 

Digitalizacja Biblioteki Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska 2Odbyła się konferencja otwierająca projekt  „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”.Głównym założeniem projektu „Patrimonium” jest upowszechnienie  szerokiemu gronu odbiorców zasobów kultury dwóch największych książnic w Polsce. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich do 2020 roku zostanie zdigitalizowanych ponad milion obiektów. Udostępnienie wysokiej jakości cyfrowych zbiorów odbędzie się za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.pl. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach.

 

 

 

Pin It