krakow-foto-donosy

 

 

Swietłana Aleksijewicz ponownie odwiedziła Kraków

SwietłanaBiałoruska, wybitnie utalentowana reportażystka Swietłana Aleksijewicz, tworząca w języku rosyjskim, jest laureatką Nagrody Nobla z 2015 roku. W tym roku otrzymała Nagrodę Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im.Stanisława Vincenza, która jest przyznawana od kilku lat osobom oraz instytucjom popularyzującym kulturę krajów Europy Środkowej i Środkowowschodniej. Decydującym czynnikiem otrzymania tej nagrody przez Swietłanę Aleksijewicz jest tematyka jej utworów; reportażystka porusza w nich wiedzę o trudnej historii XX-wiecznej Rosji i Białorusi.

Nagrodę w wysokości 40 000 zł przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, Prezes Instytutu Studiów Wschodnich, laureaci Nagrody oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze kultury, nauki i edukacji, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Nie uczestniczyłam w tym spotkaniu, ale byłam na spotkaniu z Swietłaną Aleksijewicz, która przybyła do Collegium Maximum w Krakowie na Festival Conrada w tydzień po otrzymaniu Nagrody Nobla (2015). Przytoczę zatem moją relację z tamtego ciekawego spotkania opublikowaną m.in. na łamach E-tygodnika Pisarze.pl. Zapraszam do przeczytania.

http://www.pisarze.pl/publicystyka/10513-irena-kaczmarczyk-swietlana-aleksijewicz-na-festiwalu-conrada-w-krakowie.html

fot.Irena Kaczmarczyk

 

 

 

Autograf Jana Matejki w sarkofagu na Wawelu

Podpis Matejki pismoWielkie odkrycie! Podczas konserwacji sarkofagu królowej Barbary na Wawelu natrafiono na niewielką metalową tubę, w której znajdował się dokument z oryginalnym podpisem Jana Matejki. Dokument pochodzi z 1874 roku i jest dowodem na udział artysty w odnawianiu królewskich grobów. Dokument jest bardzo dobrze zachowany, czytelny: pergamin nienaruszony, atrament nie rozlany. Okazuje się, że ówczesny dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie – Jan Matejko został zaproszony na konserwacje grobów jako gość specjalny i złożył podpis pod dokładnym opisem prac konserwatorskich .Dokument został sporządzony w trzech egzemplarzach, dwie kopie trafiły do Polskiej Akademii Umiejętności i Kapituły Metropolitalnej.

 

 

Rocznik Biblioteki Kraków

Logo Biblioteki KrakówW siedzibie Biblioteki Kraków odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Rocznika Biblioteki Kraków. Tematem obrad, którym przewodniczył dyrektor Biblioteki Kraków - dr Stanisław Dziedzic, było omówienie podstawowych założeń merytorycznych Rocznika Biblioteki Kraków, którego pierwszy tom powinien ukazać się pod koniec bieżącego roku. Ustalono, że na łamach Rocznika Biblioteki Kraków, poruszane będą tematy dotyczące szerokiego spektrum zagadnień współczesnego bibliotekarstwa nie tylko w Krakowie. Osobny dział poświęcony będzie tematom krakowskim, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących książki, literaturze, twórcom. W innym dziale dokumentowana będzie działalność Biblioteki Kraków. Spotkanie Rady Naukowej było doskonałym miejscem do wymiany uwag na temat działalności bibliotek i problemów, z jakimi bibliotekarze zmagają się każdego dnia. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień dyrektora Stanisława Dziedzica i dyrektor Izabeli Ronkiewicz-Brągiel na temat procesu łączenia czterech bibliotek krakowskich i powstawania największej publicznej biblioteki w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. dr hab. Krzysztof Stopka – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. dr hab. Jacek Urban – dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, prof. dr hab. Piotr Borek – Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dr Karolina Grodziska – dyrektor Biblioteki PAU i PAN, dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie, dr Paweł Wierzbicki – dyrektor Biblioteki XX Czartoryskich będącej Oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, mgr Anna Piotrowska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, a z ramienia naszej instytucji uczestniczyli dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków i mgr Izabela Ronkiewicz-Brągiel – zastępca dyrektora do spraw merytorycznych.

 

 

Digitalizacja Biblioteki Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska 2Odbyła się konferencja otwierająca projekt  „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”.Głównym założeniem projektu „Patrimonium” jest upowszechnienie  szerokiemu gronu odbiorców zasobów kultury dwóch największych książnic w Polsce. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich do 2020 roku zostanie zdigitalizowanych ponad milion obiektów. Udostępnienie wysokiej jakości cyfrowych zbiorów odbędzie się za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.pl. Wszystkie obiekty wybrane do projektu należą do domeny publicznej, co pozwala na ich nieograniczone wykorzystanie w dowolnym celu: przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców zainteresowanych spożytkowaniem tego, co dotychczas spoczywało w magazynach.

 

 

Krakowskie Forum Kultury

Koncerty na Plantach KFK   Nie tak dawno, bo od czerwca 2017roku Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie przy ul.Mikołajskiej 2 przekształcił się w Krakowskie Forum Kultury. Metamorfozie uległa nie tylko nazwa i logotyp (autorem logotypu jest Jacek Zygmunt),ale zmieniła się również oferta programowa, która wzbogaciła się o nowe propozycje, nie rezygnując z tych, które dotychczas proponowała krakowianom. Jedną  z nowych ofert są Koncerty Promenadowe w altanie na Plantach przy ul.Westerplatte w każdą niedzielę lipca i sierpnia. To piękne i położone w Śródmieściu miejsce  przyciągnie na pewno melomanów nie tylko tych spod Wawelu, ale i okolicznych miejscowości.

Pierwszy Koncert Promenadowy, który odbył się 2 lipca miał charakter klasyczny- recital fortepianowy Bartłomieja Kominka.W programie wybrzmiały utwory, F.Chopina, G.Gershwina i A.Piazzolli. W kolejnych lipcowych koncertach zaplanowano: „Zimny drań”Teatr Vis a Vis, recital Jagi Wrońskiej, recital Marty Honzatko i koncert Agnieszki Grochowicz.  

Do nowych propozycji KFK należą też: Strefa Dziecka, działania adresowane do cudzoziemców oraz Poczet Artystów Piwnicznych.

Szczegóły na www.krakowskieforum.pl

 

 

 

 

„Salon Literacki” Biblioteki Kraków

Salon Literacki plakat      6 kwietnia 2017 roku rozpoczął w Krakowie działalność „Salon Literacki” Biblioteki Kraków.

Pierwszy, inauguracyjny Salon otworzył wykład byłego rektora UJ – prof. Franciszka Ziejki. Wybitny literaturoznawca opowiedział o tym, „Jak Henryk Sienkiewicz podbijał Kraków”. W kolejnych Salonach gościli: poeta Adam Ziemianin, eseista i reportażystka Joanna Siedlecka, Jakub Kornhauser- autor poematów prozą, opowiadań i tomów poezji. Organizatorzy Biblioteki Kraków zapowiadają kolejne spotkania, podczas których odbywać się będą rozmowy z udziałem twórców, księgarzy i wydawców, dyskusje o różnych gatunkach literackich: poezji, prozie i reportażu, książce popularnonaukowej oraz naukowej. Nawiązując do tytułu – Kraków Miastem Literatury UNESCO, Biblioteka Kraków będzie również zapraszać i przybliżać osiągnięcia literackie zagranicznych autorów, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Krakowa.

Wszystkie spotkania Salonu Literackiego odbywają się  w samym sercu Krakowa, w pięknej Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” u splotu ulic: Sławkowskiej, Szczepańskiej i Rynku Głównego. To szczególne miejsce na mapie kulturalnej Krakowa, które przez długi okres stanowiło centrum życia towarzyskiego i kulturalnego. Tutaj miały miejsce liczne wydarzenia, w których brali udział znakomici pisarze, poeci, muzycy, malarze. Znakomicie zarządzane przez Adama Domaszewskiego a także wieloletnią kierowniczkę Klubu, poetkę Lidię Żukowską, tętniło artystycznym życiem (spotkania z ludźmi estrady, wernisaże, wystawy). W pamiątkowych księgach pojawiają się takie nazwiska jak: Kalina Jędrusik, Bogumił Kobiela,Gustaw Holoubek, Halina Czerny-Stefańska. Tu ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Do kalendarza imprez, w pięknej Sali Fontany na stałe weszły promocje nowości wydawniczych, spotkania  autorskie, jubileusze twórcze, wieczory literackie i koncerty.

Dlatego też  Biblioteka Kraków wybrała to, odpowiednie do prowadzenia działalności kulturalnej, miejsce.

 

sala Fontany

Sala Fontany Klub Dziennikarzy" Pod Gruszką"

 

Słów kilka o samej Bibliotece Kraków.

Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wymienione Biblioteki decyzją Rady Miasta Krakowa od 1 stycznia 2017 roku stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków. Nowa instytucja prowadzi działalność statutową za pośrednictwem 57 bibliotek filialnych, funkcjonujących pod dotychczasowymi adresami.

Zakres działania Biblioteki Kraków obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do materiałów i usług bibliotecznych.

Siedziba główna Biblioteki Kraków, gdzie znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, sale wystawowe i konferencyjne oraz multimedialne sale warsztatowe, docelowo będzie umieszczona w zabytkowym zajeździe kazimierskim przy ulicy Krakowskiej 29 (róg ul. Węgłowej). Na okres jego remontu i modernizacji administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Misją Biblioteki Kraków jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Jej zadaniem jest też budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej, zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług, skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Dyrektorem Biblioteki Kraków jest były wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, dr n. humanistycznych-Stanisław Dziedzic. Działem wydawniczym zajmuje się, po 25 latach dyrektorowania Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Krakowie,  Janusz Paluch.

 

 

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Krakowie

Forum dziedzictwaW MCK w Krakowie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego.

Tym razem hasłem przewodnim forum będzie „Dziedzictwo i społeczeństwo”.

W tegorocznej konferencji wezmą udział badacze pracujący na polu sztuki i architektury, historii i literatury, ekonomii i socjologii, polityki i zarządzania.

Wykłady plenarne (wstęp wolny) wygłoszą światowej sławy badacze: prof. Sharon Macdonald, prof. Robert van der Laarse oraz prof. John Tunbridge. Wykłady dotyczyć będą takich zagadnień jak m.in. dziedzictwo niechciane, miejsca pamięci, krajobraz kulturowy, dziedzictwo i nowe media, społeczny wymiar dziedzictwa, turystyka i zrównoważony rozwój, dziedzictwo lokalne i niematerialne.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej odbywa się co dwa lata; jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

 „Wybór wierszy” Herberta z płytą

Herbert fot      Krakowskie wydawnictwo a5 proponuje wybór wierszy Zbigniewa Herberta wraz z płytą, na której autor czyta i komentuje swoje dzieła. Nagranie pochodzi z dwóch wieczorów autorskich (pierwszy z nich miał miejsce na polonistyce, drugi w kościele oo. Dominikanów) 11 grudnia 1984 roku w Poznaniu nie było dotąd publikowane.

 Na płycie znajduje się ponad dwadzieścia wierszy w autorskiej interpretacji poety ( m.in. „Kamyk”, „Wyspa”, „Zimowy ogród”, „Pan Cogito szuka rady”, „Potęga smaku” i „Tarnina”).

W tomie „ Wiersze wybrane” znalazły się utwory tworzące kanon poezji autora „Przesłania Pana Cogito” a także utwory zamieszczone w „Utworach rozproszonych. Rekonesansie”, gdzie zgromadzono wiersze niedrukowane w tomach lub odczytane z rękopisów.

Trwające 80 minut nagranie jest niezwykłym i bardzo rzadkim dokumentem – ciekawym dla zwykłego czytelnika poezji i dla wielbiciela Herberta. Przypomina atmosferę tamtego czasu (co samo w sobie jest ważną lekcją historii), ale także – i przede wszystkim – rolę, jaką poezja Herberta odegrała w okresie stanu wojennego i w latach, które po nim nastąpiły.

Promocja książki 18 maja 2017

(mat.pras.)

 

 

W Arsenale Czartoryskich najcenniejsze dzieła

Sarkofag Tachement z mumią kobiety, Egipt XXIII/XXIV dynastia (2.poł VIII w.p.n.e.)
Sarkofag Tachement z mumią kobiety, Egipt XXIII/XXIV dynastia (2.poł VIII w.p.n.e.)
W Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich, mieszczącym dotychczas Galerię Sztuki Starożytnej otwarta zostanie wystawa prezentująca najcenniejsze dzieła sztuki i pamiątek historycznych z kolekcji Książąt Czartoryskich. Będzie to sztuka starożytna, malarstwo, militaria, rzemiosło artystyczne, rysunek, grafika oraz zbiory biblioteczne z kolekcji: od starożytnego Egiptu aż po wiek XIX. Na wystawie wyodrębnione zostaną dwa nurty: historyczno-patriotyczny i artystyczny.

W pierwszym nurcie na szczególną uwagę zasługują liczne obiekty związane przez tradycję z wybitnymi postaciami polskiej i europejskiej historii i kultury, takimi jak: Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, król Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, ale też  Petrarka, Szekspir, Jan Jakub Rousseau i Napoleon Bonaparte.

W nurcie drugim będzie można zobaczyć wybitne  arcydzieło światowego malarstwa – „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. Pośród obrazów na uwagę zasługiwać będzie także „Zwiastowanie” krakowskiego Mistrza Jerzego (1517) – z mikroskopijnym portretem fundatora obrazu oraz dwa późniejsze dzieła: Portret Łukasza Opalińskiego (ok. 1640)  a także Polonia (Zakuwana Polska) Jana Matejki, niedokończony obraz alegoryczny na temat upadku powstania styczniowego (1863–1864).  

Na wystawie nie będzie najcenniejszego dzieła z kolekcji Czartoryskich „Damy z gronostajem”.Obraz Leonarda da Vinci od maja prezentowany będzie w Głównym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie. Otwarcie specjalnego pokazu zaplanowano w Noc Muzeów - 19 maja. Tam dzieło Leonarda będzie można podziwiać do momentu ponownego otwarcia Muzeum Czartoryskich w Krakowie.   

Ekspozycja w Arsenale czynna będzie do kwietnia przyszłego roku.

(mat.pras.)

 

 

Krakowski operator filmowy otrzymał międzynarodową nagrodę

Krakowski opertorKrakowski operator Bogumił Godfrejow otrzymał nagrodę na festiwalu w Richmond. za zdjęcia do filmu "La Habitacion/" Opowieści z Meksyku". Film jest meksykańsko- polską koprodukcją zrealizowaną przez ośmiu reżyserów. Na film składa się osiem historii opowiedzianych w jednym pokoju. Historie rozgrywają się na przestrzeni 100 lat, widz ogląda je jak metaforę historii Meksyku. Każdy etap z „życia” Pokoju wyreżyseruje inny twórca. Są wśród nich Natalia Beristáin, Carlos Bolado, Carlos Carrera, Ernesto Contreras, Daniel Giménez Cacho, Alfonso Pineda Ulloa, Alejandro Valle i Iván Ávila Dueñas. To reżyserzy, którzy mają ugruntowaną pozycję, oscarowe nominacje oraz sukcesy na najbardziej prestiżowych europejskich i światowych festiwalach.

 W projekcie bierze udział międzynarodowa obsada. Zagrają m.in. Irène Jacob ( francuska aktorka znana jest z pamiętnej roli w „Podwójnym życiu Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego), Kaori Momoi („Wyznania Gejszy”), Eugenia Tempesta, Luis Alberti czy Kristyan Ferrer.

Film miał swoją premierę na 32. Warszawskim Festiwalu Filmowym w październiku 2016 roku. Autorem muzyki jest A.P. Kaczmarek (również nagrodzony).

(fot.mat.pras.)

 

 

Radiowy Klub Książki

Wieliczka Klub KsiązkiIdea czytelniczych spotkań i rozmów o przeczytanych książkach powstała w Anglii i Stanach Zjednoczonych w latach 20 tych XX wieku.

Od 10- ciu lat w Polsce działają Dyskusyjne Kluby Książki. W Małopolsce działa 140 takich Klubów. Najaktywniejsze są w mniejszych ośrodkach.

DSK jest projektem Instytutu Książki, który finansuje zakup książek dla Klubów.

Działalność Dyskusyjnych Klubów Książki. wspiera Radio Kraków. Uczestniczy w spotkaniach Klubów w Małopolsce i prezentuje dyskusje o książkach na antenie Radia. 

Informacje o Dyskusyjnych Klubach Książki można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Książki i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Kluby, które chciałyby zaprezentować się w Radiu Kraków mogą zgłaszać się mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fot. Pixabay

 

 

„Dama z gronostajem" w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Dama z Łasiczką    Od 19 maja (Krakowska Noc Muzeów) „Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci będzie prezentowana w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Arcydzieło będzie eksponowane na pierwszym piętrze gmachu w specjalnie wydzielonej przestrzeni. Najsłynniejsze dzieło w polskich zbiorach będzie można podziwiać za darmo. .

„Dama z gronostajem" pod koniec grudnia została zakupiona przez państwo wraz z całą kolekcją Fundacji Książąt Czartoryskich za 100 mln euro. Obraz obecnie jest prezentowany w Zamku Królewskim na Wawelu. Tuż po zakupie dyrekcja MNK zapowiedziała, że dzieło zostanie przeniesione w inne miejsce i będzie udostępnianie zwiedzającym za darmo.

Rozważano kilka miejsc eksponowania  "Damy": galerię w Sukiennicach, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Pałac Czapskich, gmach główny, a wcześniej także budynek Arsenału, w którym 6 kwietnia zostanie otwarta wystawa "Skarby kolekcji Czartoryskich". Ta ostatnia lokalizacja wymagałaby jednak wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń elektronicznych, co wiązałoby się z pracami w zabytkowych murach. Po wizycie ekspertów NIMOZ zapadła decyzja, że najlepszym miejscem do eksponowania tego dzieła będzie gmach główny Muzeum Narodowego. Tam dzieło Leonarda będzie można podziwiać aż do momentu ponownego otwarcia Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

„Dama z gronostajem" to najcenniejszy obraz znajdujący się w polskich zbiorach, jedyny autorstwa Leonarda da Vinci. Powstał ok. 1490 r., ma 53,4 cm wysokości i 39,3 cm szerokości. Został namalowany na desce orzechowej. Przedstawia Cecylię Gallerani, młodą damę mediolańskiego dworu, kochankę księcia Ludovico Sforzy. Obraz został kupiony przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ok. 1800 r. i trafił do jego matki, księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, która w 1801 r. otworzyła w Puławach pierwsze w Polsce publiczne muzeum.

Od października 2009 r. do lutego 2012 r. obraz był pokazywany poza Krakowem: w Budapeszcie, Warszawie, Madrycie, Berlinie i Londynie. Jego podróże budziły kontrowersje. 20 kwietnia 2011 r. podpisano memorandum zgodnie z którym po powrocie wiosną 2012 r. do Polski dzieło to przez co najmniej 10 lat dzieło nie będzie wypożyczane, chyba że z przyczyn uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wszystkie strony porozumienia postanowią inaczej.

Od maja 2012 r. "Dama z gronostajem" jest pokazywana w Zamku Królewskim na Wawelu, gdzie będzie można ją oglądać jeszcze do końca kwietnia. Między 11 marca a 1 kwietnia na "pożegnanie" dzieła z tym miejscem zaplanowano warsztaty dla rodzin z dziećmi i wykłady dla dorosłych.

Fot.Frank Zöllner (2000). Leonardo da Vinci, 1452-1519/wikipedia

 

 

Balet Dworski Cracovia Danza obchodzi 10-lecie

balet dworskiKrakowski Balet Dworski Cracovia Danza przygotował bogaty program na rok 2017: cykl spektakli w Teatrze Variete, happeningi pokazujące zwyczaje i legendy Krakowa, a także premiera pantomimy „Harnasie” - to są tylko niektóre z propozycji, z jakich mogą skorzystać widzowie. Już 6 stycznia, w cyklu happeningów Balet nawiązał  do twórczości Stanisława Wyspiańskiego i na Rynku Głównym oraz przed Muzeum Teatralnym zaprezentował taniec z chochołami, ale także krakowiaki, polonezy i polki.

Cykl spektakli zapoczątkuje 25 stycznia premiera „Śpiącej królewny”. Balet Cracovia Danza opowie słynną bajkę za pomocą barokowego tańca i muzyki.

Także na ten rok Cracovia Danza przygotowuje premierowe widowisko „Harnasie” Karola Szymanowskiego. W spektaklu udział weźmie Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego. Premiera została zaplanowana na listopad w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Rok 2017 obfituje w występy w kraju i za granicą. Zespół pojawi się m.in. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i po raz pierwszy w ramach Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Balet planuje też wyjazdy na Węgry, do Kanady, Francji, Austrii i Indii.

30 lipca rozpocznie się XVIII Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”. Trwające tydzień święto tańca tym razem otrzymało podtytuł „Na Dalekim Wschodzie”. W edycji tej udział wezmą artyści z całego świata, w tym po raz pierwszy z Korei Południowej.

Jubileusz 10 - lecia ( 2016) to okazja do podsumowania działalności Baletu: zespół baletowy wystawił 40 premier, przygotował 4 tys. warsztatów, wykładów i przede wszystkim występów, w tym jeden przed papieżem Franciszkiem podczas ŚDM 2016. Balet odbył 50 podróży zagranicznych. W ciągu 10 lat widowiska Cracovii Danzy obejrzało ponad 1 mln osób.

fot: Ilja Van de Pavert, spektakl "Wokół Wita Stwosza"

 

 

 

 

 

Pin It