JÓZEF JASIELSKI

 

* * *  OKO ZA OKO… * * *

 

* 2012

OSOBY  ----------------------

 

KATARZYNA

ZYTA

EDWARD

RYSZARD

PATRYCJA, mała dziewczynka

M i c h a ł W r o ń s k i

PRZEPROWADZACZESZTUKA W JEDNYM AKCIE

 

 Janusz Hankowski

 

O s o b y :

PRZEPROWADZACZ   I

PRZEPROWADZACZ II

STARUSZEK

MICHAŁ WROŃSKI

 

 

 

OSTATNIA BEZLUDNA WYSPA

 

SZTUKA W TRZECH CZĘŚCIACH

 

 Artur Nacht - Samborski

 MICHAŁ WROŃSKI

 

PIECZEŃ PO HINDUSKU

 

Sztuka w II częściach

 

 Magritte