Pisarze.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prasa literacka

akant | akcent | arkusz | autograf | brulion | czas kultury | dekada literacka | fart | fragile | fraza | gazeta kulturalna | sztuka.pl | krytyka literacka | kwartalNIK | kwartalnik artystyczny | kwartalnik literacki | literacka polska | miesięcznik migotania, przejaśnienia | nowa okolica poetów | nowe książki | odra | poezja dzisiaj | okolice poetów | parnasik | pegaz lubuski | poezja dzisiaj | pomerania | pal | przegląd powszechny | studium | topos | tygiel | tygiel - kwartalnik elbląski | tygodnik powszechny | teksty drugie | twórczość | tytuł | w drodze | więź | zeszyty literackie | znak

Zobacz także: Redakcje literackie portali internetowychMiesięcznik

red. nacz. JOLANTA BAZIAK
Redakcja:
ul. Wiejska 8985-458 Bydgoszcz
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
GG: 15616451

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.kwartalnik

red. nacz. BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI
20-112 LUBLIN ul.Grodzka 3
Tel. (81)5327496

Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany początkowo, jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany, jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci.
Akcent analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed kilkunastu laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRLowską cenzurę.
Akcent był nazywany "domem najwybitniejszych śpiewających poetów" - publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego. W "Akcencie" debiutowało wielu młodych autorów, których nazwiska stały się głośne (m.in. P. Szewc, E. Ostrowska, M. Świetlicki, A. Niewiadomski).
Akcent ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie - już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia.
Akcent prezentował pierwsze polskie przekłady "Spotkania w Telgte" G. Grassa, "Pomalowanego ptaka" J. Kosińskiego, "Cementowego ogrodu" I. McEwana, "Szatańskich wersetów" S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.
Co pewien czas Akcent publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: "Dziecko i świat", "Samobójcy i inni", "Gra - temat i metoda", "Chłopi - twórcy kultury", "Powstanie Warszawskie", "Węgry i o Węgrach", "Erotyka w literaturze", "Komizm, humor i groteska w kulturze Europy", "Polscy Amerykanie", "Karol Wojtyła - poeta, dramaturg, filozof", "Czytanie Ukrainy".
Akcent gości na swych łamach m.in. Tadeusza Chabrowskiego, Karla Dedeciusa, Michała Głowińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Istvana Kovacsa, Jacka Łukasiewicza, Leszka Mądzika, Danutę Mostwin, Wiesława Myśliwskiego, Wacława Oszajcę, Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego, Sergiusza Sternę-Wachowiaka, Jerzego Święcha, Bolesława Taborskiego, abp Józefa Życińskiego.
Akcent ukazuje się cztery razy w roku. Cena rocznej prenumeraty wynosi 38 zł (koszty wysyłki pokrywa wydawca). Zamówienia przyjmujemy pod adresem redakcji.


ARKUSZ
miesięcznik
red. nacz. BOGUSŁAWA LATAWIEC
60-782 POZNAN ul.Grunwaldzka 19

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


AUTOGRAF
miesięcznik literacki

red. Nacz. Andrzej K. Waśkiewicz
ul. Amundsena 1B m 21 Gdańsk
tel. 0 - 58 347 63            
0 - 58 347 63
0 - 58 347 63                  
0 - 58 347 63                    
0 - 58 347 63                    
0 - 58 347 63

wydawca: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
adres: Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk

ISSN: 0860-8091
rok założenia: 1988
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 40 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

W podtytule gdańskiego dwumiesięcznika znalazły się słowa: Literatura – Sztuka – Krytyka – Życie społeczne. Kolejność bodaj zobowiązuje – sprawy literatury są w AUTOGRAFIEAUTOGRAF prowadzi ponadto działy Plastyka, Społeczeństwo, Reportaż oraz kilka stałych rubryk wypełnionych felietonami lub odredakcyjnymi komentarzami. Dwumiesięcznik tworzony jest siłami pisarzy i krytyków należących zarówno do literackiego środowiska Gdańska oraz Słupska, jak i autorów z wielu innych ośrodków. Szeroko prezentowana jest poezja młodych i nieznanych autorów; często pojawiają się nagrodzone i wyróżnione materiały z konkursów poetyckich organizowanych na Wybrzeżu. Jednym z częściej poruszanych tematów w dziale społecznym AUTOGRAFU jest sprawa przemian w kulturze i świadomości polskiej po roku 1989. Dominują tu krytyczne oceny zjawisk charakterystycznych dla lat 90. najszerzej reprezentowane. Czasopismo zamieszcza sporo materiałów oryginalnych (zestawy wierszy, opowiadania, fragmenty powieści), a także szkice o literaturze współczesnej oraz recenzje nowości wydawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem premierowych książek poetyckich.


BRULION
kwartalnik literacki

red. nacz. ROBERT TEKILI

ul. Słodowiec 9/118 01-708 Warszawa


CZAS KULTURY
dwumiesięcznik

red. naczelny MAREK WASILEWSKI
ul. Fiołkowa 5+
61-478 Poznań
tel. +61 832 12 39
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Redakcja zespół:

 • Monika Bakke,
 • Waldemar Kuligowski,
 • Jerzy Borowczyk,
 • Agata Jakubowska,
 • Michał Larek,miesięcznik
red. nacz. MARTA WYKA

kontakt:
www: http://dekadaliteracka.pl/
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


redakcja:
red. nacz.: Marta Wyka


adres:
ul. Św. Krzyża 5/9, 31-028 Kraków
tel: (0-12) 421 53 94
fax: (0-12) 421 53 94

wydawca:
Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji Dynamis
adres: ul. Św. Krzyża 5/9, 31-028 Kraków

ISSN: 0867-4094
rok założenia: 1990
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: B5
objętość: 124 stron
nakład: 1900 egzemplarzy

Dwumiesięcznik literacki redagowany przez Martę Wykę oraz zespół literaturoznawców związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także pisarzy i krytyków krakowskich. Jakkolwiek DEKADA LITERACKA poświęcona jest współczesnej literaturze polskiej i obcej, zamieszcza również recenzje teatralne i filmowe oraz materiały dotyczące sztuk plastycznych (felietony o współczesnej sztuce, opinie o wystawach itp.). Pismo ukazuje się niekiedy w formie numerów monograficznych, poświęconych literaturze poszczególnych krajów (Rosji, Francji, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Ukrainy) lub określonym tematom (koniec wieku, diaspora żydowska). W części literackiej dwumiesięcznik publikuje prozę i poezję, na równi autorów o ustabilizowanej pozycji, jak i początkujących twórców, oraz eseje (zdarza się, że wypełniające 1/3 numeru), recenzje i przeglądy prasy literacko-kulturalnej. Cechą wyróżniającąDEKADĘ LITERACKĄ jest to, iż trosce o wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych tekstów towarzyszą jednocześnie starania, by pismo nie było obciążone naukową hermetycznością.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:
1. rok: 50,00 PLN
2. półroczna: 25,00 PLN
Prenumeraty zagraniczne:
1. rok: 40,00 EURO
2. półroczna: 20,00 EUROkwartalnik

red. nacz. KONRAD C. KĘDER
40-032 KATOWICE Plac Sejmu Śląskiego 2  ,
Dariusz TkaczewskiAnna Węgrzyniak

redakcja Wydawnictwa FA-art

Redaktor – Konrad CKęder
Dział sprzedaży – Barbara Pawlik ...
Justyna
.Czechowska@FA-art.pl, tel. kom. 0500 22 11 40 
Wydawnictwo FA-art Redagują:
Krzysztof Uniłowski (z-ca rednacz.),
Robert Ostaszewski...
www.fa-art.pl/wydanie.php?id_wydania=41...
Wydawca: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
 
Pierwszy numer: czerwiec 2008
 
Nakład: 1000 egz.
 
Strona własna: www.fragile.net.pl
 
Adres redakcji: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
 
 
Redakcja:
Anna Gregorczyk - redaktor naczelna
 
Tomasz Gregorczyk, Agnieszka Kwiecień, Agnieszka Marek, dr Radosław Palonka, Janusz M. Paluch, Artur Zaborski
 

Pismo kulturalne "Fragile", wydawane od 2008 roku, jest projektem artystyczno-badawczym rozumianym jako forum wymiany myśli i postaw, które ma kształtować kompetentne, spójne, zróżnicowane społeczeństwo. Kwartalnik koncentruje się na kulturze współczesnej, polskiej i zagranicznej, jej wytworach, funkcjonowaniu i odbiorze. Bada i omawia projekty kultury niszowej, promując je, oraz zagadnienia kultury popularnej, dążąc do ich reinterpretacji. Na łamach "Fragile” publikowane są teksty krytyczne, naukowe, eseje, wywiady i recenzje.
 
Materiał tekstowy "Fragile” organizowany jest wokół wybranych tematów numeru, tak aby stanowiły kolejny głos w dyskusji o stanie współczesności, były analizą rzeczywistości i uwikłania w niej człowieka, wpływały na kształt debat, zachęcały do przemyśleń i do indywidualnych analiz. Tematy odwołują się do istotnych zagadnień społecznych, politycznych i estetycznych, takich jak: nowe technologie, ekologia, fanatyzm, uwodzenie, kolekcjonerstwo, żart, patos, starając się wskazywać różnorodne obszary funkcjonowania sztuki.
 
Tematy numeru omawiane są z punktu widzenia różnych dziedzin kultury i nauki oraz w oparciu o praktykowaną w ich obszarze metodologię badań. Wyodrębnienie działów pisma odzwierciedla dalece interdyscyplinarny charakter współczesnej kultury i wiedzy, a czasopismo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy, który funkcjonuje w złożonym kontekście kulturowym. Drukujemy wyłącznie materiały, które nie były wcześniej publikowane, często są to pierwsze omówienia wybranych aspektów kultury. Zamieszczamy artykuły pisane przez profesorów, naukowców, ekspertów w omawianych przez nas tematach numerów, studentów i doktorantów.
 
„Fragile” w formie papierowej towarzyszy strona internetowa www.fragile.net.pl, na której zamieszczane są artykuły w pełnej wersji (czasem obszerniejszej w porównaniu do opublikowanej w kwartalniku drukowanym), skróty artykułów a także materiały niedostępne we „Fragile” papierowym, w specjalnej zakładce Czytelnia.
kwartalnik

red. nacz. STANISŁAW DŁUSKI
35-310 RZESZÓW ul. Litawora 2


Redakcja "FRAZY"

"Fraza" to pismo literacko-artystyczne o zasięgu ogólnopolskim, ukazujące się w Rzeszowie od października 1991 roku. Powstało z inicjatywy młodych pracowników naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którzy w nowych warunkach ustrojowych dostrzegali szansę rozwoju życia literackiego w regionie. Od roku 1994 wydawcą "Frazy" jest Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza". Skład redakcji ulegał zmianom. Redaktorami naczelnymi pisma byli: Andrzej Salnikow (1991-1995) i Stanisław Dłuski (1995-1998). Od czerwca 1998 r. funkcję tę pełni Magdalena Rabizo-Birek, a w skład redakcji wchodzą: Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Janusz Pasterski i Jan Wolski. Pismo nie ogranicza się do spraw regionu, podejmując problemy szeroko rozumianej kultury powszechnej; pokazuje wartościowe zjawiska artystyczne rodzące się w Polsce południowo-wschodniej i konfrontuje je z propozycjami przychodzącymi z zewnątrz. 

Stałymi działami "Frazy" są m.in.: "Portrety" - prezentacje utworów poetyckich lub prozatorskich oraz odnoszących się do nich przekładów poetyckich, wywiadów, komentarzy; "Sztuka" - sylwetki wybitnych artystów regionu, "Tematy Wschodnie" - nawiązujące do geograficznej lokalizacji pisma, gdzie drukowane są teksty eseistyczne o problemach historycznych, socjologicznych i kulturowych pogranicza. Na łamach "Frazy" prezentowane są przekłady poezji, prozy i esejów, szkice i o literaturze i sztuce współczesnej, recenzje nowości książkowych, omówienia ważnych wydarzeń życia kulturalnego regionu i Polski. Wiele miejsca zajmuje literatura powstająca poza krajem (redaktorzy pisma współpracują zwłaszcza ze środowiskiem artystycznym Polonii kanadyjskiej). "Fraza" była i jest miejscem debiutów poetyckich, prozatorskich, eseistycznych i krytycznych. 

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza" wydaje także tomiki poetyckie, prozę, książki krytyczne i naukowe. Ukazało się do tej pory 37 pozycji, ostatnio m.in.: Kazimierza Ożoga, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Jana Wolskiego, Dotykanie wiersza, Adama Lizakowskiego, Zapiski znad Zatoki San Francisco i Janusza A. Ihnatowicza. Stowarzyszenie i redakcja "Frazy" zorganizowało także wiele spotkań z pisarzami. Pod koniec listopada 2004 r. w Rzeszowie gościł - Andrzej Busza, poeta, tłumacz literatury polskiej, anglista, profesor Uniwersytetu w Vancouver, w maju 2005 –wybitni pisarze ukraińscy: Natałka Biłocerkiweć i Mykoła Riabczuk oraz ich tłumacz - poeta i redaktor naczelny miesięcznika "Twórczość" Bohdan Zadura.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Miesięcznik

Redaktor naczelny:

ANDRZEJ DĘBKOWSKI

Redakcja:

97-425 Zelów, ul. Kościuszki 74

tel. 504630543 lub 44 6341098

Kontakt:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.gazetakulturalna.zelow.pl

www.domkultury-zelow.pl

Wydawca:
Dom Kultury w Zelowie


ISSN: 1734-3240
Rok założenia: 1996
Periodyczność: miesięcznik

Medium: sieciowe i papierowe
Format: A4
Objętość: 24 strony

Gazeta Kulturalna – pismo kulturalno-literackie wydawane nieprzerwanie od 1996 roku w Zelowie. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia pisma jest jego redaktor naczelny – Andrzej Dębkowski. Na jego łamach ukazują się teksty poświęcone szeroko rozumianej kulturze ze szczególnym uwzględnieniem literatury (poezja, proza, krytyka literacka, szkice, eseje, wspomnienia itp.) oraz takich dziedzin jak: sztuka, muzyka i historia.

Z „Gazetą Kulturalną” współpracują m.in: Emil Biela, Tadeusz Czerniawski, Małgorzata Dębkowska, prof. Ignacy S. Fiut, Andrzej Gnarowski, Joanna Grzanka, Kazimierz Ivosse, Stefan Jurkowski, prof. Bogusław Mucha, Rafał Orlewski, Janusz Orlikowski, Stefan Pastuszewski, prof. Maria Szyszkowska, Tadeusz Zawadowski i Leszek Żuliński.miesięcznik

red. nacz.: Joanna Rapicka

31-127 KRAKÓW ul. Kochanowskiego 10/12

kontakt:
www: http://www.sztuka.pl/
e-mail: redakcja@sztuka.plredakcja:

adres: ul. Kochanowskiego 10, 31-127 Kraków
tel: (0-12) 6343795, 6323612, 6261086
fax: (0-12) 6343795, 6323612, 6261086

wydawca: ANTIQUARIUS sp. z o.o.
adres: ul. Kochanowskiego 10, 31-127 Kraków
ISSN: 1896-5938
rok założenia: 1995
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 132 str.
nakład: 7.000 egzemplarzy

SZTUKA.PL – GAZETA ANTYKWARYCZNA – czasopismo poświęcone sztuce, wywodzące się z Gazety Antykwarycznej, jednak o bogatszej szacie graficznej i szerszej tematyce. W kręgu zainteresowań magazynu znajduje się sztuka dawna i współczesna, antyki, kolekcjonerstwo i zagadnienia rynku sztuki.SZTUKA.PL ma łączyć tradycję i kilkunastoletnie doświadczenie Gazety Antykwarycznej z nowoczesnym spojrzeniem na współczesne tendencje w sztuce. Publikuje artykuły historyków sztuki, artystów i samych kolekcjonerów, przybliżając czytelnikom historię, specyfikę i wartość artystyczną dzieł sztuki. W dziale Mniej/więcej o sztuce znajdziemy felietony dziennikarzy, takich jak: Katarzyna Bik, Monika Małkowska, Piotr Sarzyński. Wśród stałych pozycji znajdują się relacje, zapowiedzi, recenzje wydarzeń artystycznych z Polski i ze świata. W strukturze pisma ważne miejsce zajmuje tematyka rynkowa: prezentuje się tu wyniki notowań aukcyjnych, kalendarium aukcji i giełd kolekcjonerskich, odkrywa mechanizmy rynku sztuki i antyków. SZTUKA.PL chce być źródłem informacji dla wszystkich, którzy w sztukę, także tę najnowszą, zamierzają inwestować.


Nieregularne Pismo Kulturalne "Kwartalnik"

Redaktor Naczelny:
Marek Doskocz

Zastępca Redaktora Naczelnego
Agata Hajdecka

Grafika:
Agata Hajdecka

Skład:
Łukasz Jakielski
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Korekta:
Danuta Gołąbek


Webmastering:

Damian Cielepa


Strona www: pismo.kwartalnik.eu

Poezja:
Elżbieta Binswanger-Stefańska
Jadwiga Grabarz
Krzysztof Szeremeta
Barabara Janas-Dudek
Jurata Bogna Serafi ńska
Beata Patrycja Klary
Marek Doskocz
Joanna Małek

Proza:
Ryszard Częstochowski
Elżbieta Binswanger-Stefańska
Marek Doskocz

Fotografia/Sztuki Wizualne
Bogusław Zator
Agata Hajdecka
Karolina Kundzicz
Joanna Małek

Recenzenci:
Barbara Hajduk
Marek Doskocz
Jarosław Szóstka
Krzysztof Szeremeta
kwartalnik

red. nacz. KRZYSZTOF MYSZKOWSKIAdres redakcji:
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6 

Zespół:
Adam Bednarek, Jan Błoński [1931-2009], Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Julian Kornhauser, Leszek Szaruga

Redakcja:
Krzysztof Myszkowski - redaktor naczelny
Grzegorz Kalinowski - sekretarz redakcji 

Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy (www.wok.bydgoszcz.com
przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Miasta Bydgoszczy
Urzędu Miasta Torunia


tel. (052) 585 15 01 wew.105;  (052) 585 15 00
tel./fax (052) 585 15 06
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Administracja, sprzedaż i prenumerata: Renata Triebwasser

87-100 Toruń, ul.Podmurna 60
tel./fax (056) 622 20 65

Projekty okładek: Ewa Bathelier http://ewa.bathelier.free.fr

www.kwartalnik.art.pl


KWARTALNIK LITERACKI
kwartalnik

red. nacz. ARKADIUSZ BAGŁAJEWSKI


Adres: ul. Peowiaków 12, skr. poczt. 110 (Adres do korespondencji), 20-950 Lublin
Tel: (0-81) 5323276
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
redakcja:

wydawca: Stowarzyszenie Literackie KRESY
adres: ul. Peowiaków 12, 20-950 Lublin

ISSN: 0867-1125
rok założenia: 1989
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 265-280 stron
nakład: 1100 egzemplarzy

Solidny, na poły akademicki kwartalnik poświęcony literaturze oraz sztuce redagowany przez polonistów i kulturoznawców związanych z uczelniami Lublina. Prezentuje twórczość oryginalną autorów różnych generacji: od Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Tadeusza Różewicza po czołówkę tzw. pokolenia „bruLionu”; na ogół są to fragmenty powieści lub zestawy wierszy z książek przygotowywanych do druku. Imponujący jest również dział eseistyczno-krytyczny – z jednej strony specjalistyczny, odzwierciedlający aktualne tendencje w polonistyce (niezliczone szkice i przyczynki o pisarskich znakomitościach formatu Schulza czy Gombrowicza), z drugiej zaś nastawiony na opis zjawisk najnowszych, bliski bieżącym wydarzeniom literackim. Osobne miejsce zajmuje żywo redagowany dział Sztuka (m.in. dyskusje o dziedzictwie awangardy, sztuce polskiej lat 90.). W każdym numerze pojawiają się ponadto Archiwum (korespondencje i inne dokumenty) oraz autorskie przeglądy prasy (nie tylko literackiej). Kwartalnik prowadzi serię wydawniczą; (m.in. książki poetyckie Andrzeja Niewiadomskiego, Andrzeja Sosnowskiego, Tadeusza Pióry)


LITERACKA POLSKA
miesięcznik

Red. naczelny JAN MARSZAŁEK
WARSZAWA ul. Jagiellońska 2/107

Tel:(022) 818 17 25kwartalnik


red. naczelny: ZBIGNIEW JOACHIMIAK

KONTAKT:
www: http://www.migotania.pl/
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REDAKCJA:
red. nacz.: Zbigniew Joachimiak
adres: al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
tel: (58) 345 25 94
fax: (58) 345 25 94


wydawca: Literatura Net Pl sp. z o. o.
adres: al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

ISSN: 1730-6531
rok założenia: 2002
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A3
objętość: 36-56 stron
nakład: 600 egzemplarzy


Pierwszy numer „Migotań, przejaśnień” ukazał się w czerwcu 2002 roku. Początkowo plany były dosyć skromne. Zaledwie „wielodniowa jednodniówka” upamiętniająca noc poetów zorganizowaną z okazji wydania wyboru wierszy Zbigniewa Joachimiaka (i nosząca skrócony tytuł przejęty z tegoż tomiku). Jednak troje przyjaciół (Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Władysław Zawistowski) postanowili kontynuować wydawanie „Migotań, przejaśnień” i tak gazeta ukazuje się nieprzerwanie aż do dziś. Choć jej losy, a przede wszystkim skład redakcji oraz współpracowników ulegał znaczącym zmianom. Początkowo troje wspomnianych wcześniej kolegów wspólnie współredagowało pismo. Nie wybrali spośród siebie redaktora naczelnego, ponieważ nie miało to specjalnego znaczenia. Ważne było, że tworzyli niezależne pismo, które skupiało wokół siebie coraz większą grupę ludzi związanych z szeroko pojętą literaturą, że tworzyli gazetę bazując na własnych potrzebach, pomysłach, że realizowali swoje marzenia. W tym okresie silnie związani z „Migotaniami, przejaśnieniami” byli m. in. Miriam Akavia, Edward Balcerzan, Kazimierz Brakoniecki, Marta Fox, Krzysztof Gąsiorowski, Julia Hartwig, Anna Janko, Maria Jentys, Andrzej Żurowski, Bogusław Żyłko, Tadeusz Różewicz, ks. Jan Sochoń, Janusz Styczeń, Andrzej K. Waśkiewicz, Grzegorz Musiał, Jacek Kaczmarek, Andrzej C. Leszczyński, Jerzy Limon, Artur D. Liskowacki i wiele innych równie znamienitych osób.

Poważne zmiany w redakcji nadeszły w roku 2006. Wówczas Antoni Pawlak oraz Władysław Zawistowski odeszli z redakcji, (chociaż do dnia dzisiejszego współpracują z gazetą), natomiast Zbigniew Joachimiak został redaktorem naczelnym. Nie spowodowało to znacznych zmian w samym kwartalniku. Jego forma i idea były kontynuowane, a właściwie są kontynuowane nadal. W tym czasie do grona autorów i współpracowników dochodzi wiele nowych osób m.in. Józef Baran, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Anna Frajlich-Zając, Ewa Graczyk, Bartosz Jastrzębski, Janusz A. Kobierski. Pismo kontynuuje politykę otwartości na wszelkie nurty, różne pokolenia i kręgi artystyczno-intelektualne.

Kwartalnik jest bogaty zarówno w gatunki literackie, jak i w nazwiska widniejące pod poszczególnymi tekstami. W „Migotaniach, przejaśnieniach” pojawiają się bowiem autorzy z różnych środowisk z całego kraju i nie tylko (m. in. poeci z emigracji, czy obcojęzyczne teksty przetłumaczone na język polski). Drukowani są artyści z dużym dorobkiem, pisarze niesłusznie zapomniani. Warto wymienić choćby takich autorów jak Helena Raszka lub Erwin Kruk. Jednak na łamach każdego numeru znajdzie się również sporo miejsca dla debiutantów. W „Migotaniach, przejaśnieniach” znaleźć można poezję, prozę, teksty krytycznoliterackie, reportaże, dzienniki, teksty z dziedziny teatrologii, felietony, eseje i wiele innych gatunków. W każdym z numerów pojawia się również grafik lub rysownik prezentujący swoją twórczość. A dzięki temu, że „Migotania, przejaśnienia” ukazują się w nietypowym plakatowym formacie A3, do każdego numeru dołączany jest plakat autorstwa rysownika numeru.

Roczna prenumerata: 20 zł + koszty przesyłki
(w przypadku prenumeraty krajowej dla jednego egzemplarza z każdego numeru łączna kwota to 28 zł)

W opisie przekazu należy podać tytuł gazety i ilość kolejnych zamawianych numerów oraz adres, na który prenumerata ma być wysyłana.


Pismo społeczno kulturalne

Z wiary, że na terenie Pomorza żyją tysiące ambitnych i myślących ludzi wyrosła idea stworzenia pisma społeczno-kulturalnego podejmującego problemy regionu widziane
w szerokim kontekście krajowym i europejskim.
"Miesięcznik" ma ambicję współdziałania z ludźmi, którzy pragną zrekompensować straty spowodowane likwidacją województw niosącą zagrożenie dla tych instytucji i inicjatyw, które decydują o poziomie życia kulturalnego i intelektualnego.
Dzięki grupie zapaleńców i mądrych - zatroskanych o jakość życia reklamodawców - od września 2000 roku "Miesięcznik" ogarnia coraz szersze grono czytelników, stanowiąc jednocześnie swoistą wizytówkę regionu w stołecznej Warszawie, docierając do elit politycznych i kulturalnych.
Wyrazem oceny poziomu pisma jest obecność na jego łamach tak wybitnych autorów jak: Zygmunt Broniarek, Tadeusz Iwiński, Longin Pastusiak, Tomasz Rogowski, Jadwiga Ślipińska, Jerzy Patan i inni. Gośćmi pisma są ludzie "z pierwszych stron" - wybitne postaci reprezentujące te dziedziny życia, które przyciągają uwagę ludzi aktywnych i ciągle rozwijających swoje zainteresowania.
Otwarta formuła "Miesięcznika" sprawia, że jego współtwórcami są wierni prenumeratorzy i współpracownicy - wybitni specjaliści i dziennikarze z całego regionu i kraju. Pismo obecne jest w internecie i chce się w nim zadomowić w formule odpowiadającej aspiracjom zespołu redakcyjnego i wydawcy.
Dzięki "Miesięcznikowi" Koszalin stał się miastem posiadającym pismo społeczno- kulturalne wysoko oceniane przez najwybitniejszych prasoznawców i publicystów.
Jest w nim miejsce na problemy wsi i małych miast, wyzwania wielkich, ale i bolesnych przemian - na filozoficzną refleksję, poezję, debiut literacki oraz profesjonalną kulturę i sztukę. Chce ono pomagać i informować. Otwiera się na problemy mniejszości narodowych i naszych europejskich aspiracji.
Chce być pismem dla ludzi zwykłych i niezwykłych - dla wszystkich myślących.
Ryszard Ulicki redaktor naczelny "Miesięcznika"
w okresie wrzesień 2000 - sierpień 2003

Wszystkim potencjalnym czytelnikom podajemy nazwę i adres wydawcy oraz konto, na które można wpłacić pieniądze na półroczną ( 36 złotych) i roczną ( 72 złote ) prenumeratę:
"ULMA" Spółka z o.o.
75-354 Koszalin, ul.Dąbka 9/3
Konto: PKO BP S.A. I/O CENTRUM w Koszalinie
II/O w Koszalinie Nr 71 1020 2791 0000 7002 0009 6016

Strona www: www.ulicki.pomorzezachodnie.pl/

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


dwutygodnik

red. nacz.: Jacek Napiórkowski

kontakt:
www: Nowa Okolica Poetów
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
redakcja:
adres: ul. Powstańców Śl. 20a, 35-610 Rzeszów
tel: 0-692445023, 0-512174768

wydawca:
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
adres: ul. Rynek 8, 35-064 Rzeszów
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
ISSN: 1506-3682
rok założenia: 1998
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A5
objętość: 200-250 stron
nakład: 700 egzemplarzy


Założone w 1998 przez grupę rzeszowskich poetów pismo, którego redaktorem naczelnym był początkowo Stanisław Dłuski, a od 2006 roku jest Jacek Napiórkowski. NOWA OKOLICA POETÓW ma bardzo rozbudowane działy prezentujące współczesną poezję polską i obcą, które pojawiają się pod nazwami nawiązującymi do tytułu pisma np.: Okolica polsko-niemieckaOkolica polsko-amerykańskaOkolica polsko-włoska. Jako że przedmiotem zainteresowania periodyku jest współczesna literatura w ogóle, znajdziemy w NOWEJ OKOLICY POETÓW także Sylwetki Okolicy (obszerne prezentacje ludzi literatury i ich twórczości), Esej OkolicyIdee i OkoliceKsiążki Okolicy (recenzje). Chociaż rzeszowski kwartalnik nie stosuje sztywnych reguł w doborze drukowanych autorów, prezentując na swych łamach różne nurty i orientacje estetyczne, wyraźna jest preferencja redakcji dla estetyk korzystających z szeroko rozumianego zaplecza klasycznego. Do grona pisarzy systematycznie publikujących w NOWEJ OKOLICY POETÓW należą m.in. Julia Hartwig, Ludmiła Marjańska, Augustyn Baran, Krzysztof Karasek, Józef Kurylak, Jarosław Sujczyński, Robert Mielhorski, Tadeusz Witkowski, Ryszard Kapuściński, Jarosław Mikołajewski, Wojciech Kass, Janusz Zalewski, Jarosław Markiewicz, 
Adriana Szymańska, Krystyna Rodowska, Joanna Wajs, Wiesław Kulikowski i MKE 
Baczewski. Pismo ukazuje się w formie broszury w formacie A5, zaś każda jego edycja liczy przeciętnie 200-250 stron. magazynu zapowiadają, że będzie on także dostępny w wersji internetowej. Magazyn jest także dostępny w wersji internetowej.


miesięcznik

red. nacz.TOMASZ ŁUBIEŃSKI

00-052 WARSZAWA ul. Mazowiecka 11miesięcznik literacki

Redaktor naczelny:  Mieczysław Orski
50 - 101 Wrocław, Rynek - Ratusz 25
/0-71/ 343 - 55 – 16
http://www.odra.art.pl
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.odra.net.pl
http://www.odra.okis.pl

ISSN 0472-5182 nr indeksu 36763X aktualna cena: 8 zł

ODRA (istnieje od 1961) 
Odra miesięcznik wydawany przez Bibliotekę Narodową i Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu
– ukazuje się od 1961 roku. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem
„białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K. Moczarskiego, H. Krall), tocząc często boje z cenzurą; obecnie kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii XX wieku
– jest cenionym forum dyskusji dotyczących aktualnych tematów i problemów polskich
i międzynarodowych; w dyskusjach tych w formie esejów, wywiadów, artykułów
prezentują swe poglądy najwybitniejsi polscy i zagraniczni badacze, pisarze, artyści.
W katalogach „Odry” znajdują się wypowiedzi programowe, artykuły, felietony autorów
tej miary co J. Grotowski, Cz. Miłosz, Z. Herbert, G. Herling-Grudziński, M. Białoszewski,
S. Lem, R. Kapuściński, a ostatnio publikują tu m.in. T. Różewicz, W. Szymborska,
W. Odojewski, J. Kozielecki, J.M. Rymkiewicz, J. Kornhauser, J. Miodek, E. Balcerzan i uczeni wielu dziedzin o międzynarodowej sławie
– wprowadza w arkana nowej myśli filozoficznej (w ostatnich latach: S. Žižek, R. Shusterman, R. Rorty, E. Morin, R. Scruton, P. Sloterdijk, Ch. Mouffe)
– prezentuje, omawia i interpretuje w działach krytycznych najnowszą literacką
twórczość krajową i zagraniczną
– promuje utwory młodych pisarzy i artystów (od pewnego czasu w dodatku „8 Arkusz
Odry”) kraju; co miesiąc piszącym rad udziela K. Maliszewski w „Pocztówkach literackich”
– posiada dział informacji kulturalnej, dostarczający wiedzy o wydarzeniach artystycznych,
festiwalach, konkursach literackich itp. w różnych ośrodkach kraju i za granicą.

Redaguje zespół:
Piotr KAJEWSKI 
Urszula KOZIOŁ 
Marta MIZURO
Mieczysław ORSKI (redaktor naczelny)
Zbigniew PALUSZAK (redaktor graficzny)
Mirosław RATAJCZAK
Mariusz URBANEK
Natalia WIELĘGOWSKA
Andrzej WIĘCKOWSKI
Grzegorz HETMAN (korekta)


Rada Redakcyjna:
Rafał AUGUSTYN
Adam CHMIELEWSKI 
Mariusz HERMANSDORFER 
Michał JAGIEŁŁO
Józef KELERA 
Mieczysław KLIMOWICZ 
Jacek ŁUKASIEWICZ 
Ignacy RUTKIEWICZ 
Kazimierz URBANIK 
Wojciech WRZESIŃSKI

Format: B5 Objętość: 160 s. Nakład: 4000


OKOLICA POETÓW

kwartalnik

Redaktor naczelny : JERZY SZATKOWSKI
62 - 020 Swarzędz

oś. Kościuszkowców 18/5
(0-61) 812 46 89


PARNASIK
kwartalnik

red. nacz. PAWEŁTRZEMKOWSKI

Adres redakcji

„PARNASIK” ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

PL 07-410 Ostrołęka, ul. Parkowa 6

tel. + 48 (29) 760 51 06; tel./fax (29) 764 66 37

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.zkn.edu.pl/parnasik

www.witryna.czasopism.pl
PARNASIK ZAŁOŻYŁ W 1992 ROKU

POETA I PROZAIK EDWARD KUPISZEWSKI

Redaktorzy naukowi

prof. dr hab. ALICJA JAŚMIN Polska Akademia Nauk dr EWA MONIUSZKO Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Konsultacja naukowa

prof. dr hab. ANDRZEJ STANISŁAW KOWALCZYK Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Sekretarz redakcji: ANNA ZYCH

Redakcja i Rada Naukowa: dr KRYSTYNA CUKROWSKA Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

prof. dr hab. ZBIGNIEW CHOJNOWSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. JANUSZ GOŁOTA Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

mgr HALINA KIPERT Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

prof. dr hab. TOMASZ LENGREN Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

mgr BARBARA SANIEWSKA-CICHOŃ Ostrołęckie Centrum Kultury

prof. dr hab. TOMASZ SEMIRADZKI Polska Akademia Nauk

dr TERESA VOGELGESANG Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Współpracują m.in.:

ks. prof. dr hab. MICHAŁ CZAJKOWSKI Uniwersytet Szczeciński

red. MAGDALENA DOROBIŃSKA Uniwersytet Warszawski

dr GRAŻYNA GADOMSKA Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

prof. dr hab. MARIA EWA GROMEK Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. JAN KACZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr KAZIMIERZ KRAWIARZ Polska Akademia Nauk

mgr  KRZYSZTOFA KROWIRANDA doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

dr PAULINA M. KUSZCZAK Uniwersytet Łódzki

dr hab. RAFAŁ LORANC Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr KRZYSZTOF ŁOJEK Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

TADEUSZ FRANCISZEK MACHNOWSKI Związek Literatów Polskich

mgr  ŻANETA NALEWAJK doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

dr STANISŁAW PAJKA Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

dr DOROTA PLUCIŃSKA Uniwersytet Warszawski

dr MIECZYSŁAW RAŚ Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe

red. ALEKSANDRA SOBOLEWSKA Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. JERZY SZYŁAK Uniwersytet Gdański

Korekta

dr DOROTA CZYŻ Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

Redakcja techniczna i przygotowanie redakcyjne

mgr KRZYSZTOF LASZCZKOWSKI Redaktor wydania internetowego

MAGDALENA PLOTA Sekretariat redakcji i dokumentacja

ROBERT PODBIELSKI Redaktor techniczny

Wydawca

mgr EDYTA PARZYCH Dyrektor ZKNDwumiesięcznik

red. nacz. IRENEUSZ KRZYSZTOF SZMIDT

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Matejki 82/3

tel./fax 095 722 09 58, 0 605 543 504

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pegaz Lubuski to czasopismo literackie wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. i Gorzowski Klub Literacki. Pierwszy numer ukazał się w maju 2003 r.

Na łamach "Pegaza Lubuskiego" zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku gorzowskim, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze.


Periodyk redaguje zespół w składzie: Ireneusz Krzysztof Szmidt - redaktor naczelny, Danuta Zielińska - sekretarz redakcji.
miesięcznik literacki

red. nacz. ALEKSANDER NAWROCKI
tel. 0-604-163-466

www: www.poezja-dzisiaj.eu

kontakt:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
redakcja:
adres: ul. Dzika 4, skrytka pocztowa nr 23, Warszawa 80

wydawca: Wydawnictwo Książkowe IBIS
adres: skr. poczt. 23, Warszawa 80

ISSN: 1508-9398
rok założenia: 
periodyczność: nieregularniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 144 s. stron
nakład: 1000 egz. egzemplarzy

---
O POEZJI dzisiaj

Czasopismo POEZJA dzisiaj, wychodzące od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku (1998) godnie przejęło tradycję nieistniejącego już periodyku Poezja, który przestał być wydawany na początku ostatniej dekady XX wieku.
POEZJA dzisiaj, kontynuując owe tradycje, wypełnia w bardzo istotny sposób lukę, jaka powstała w piśmiennictwie literackim, szczególnie dotyczącym współczesnej poezji polskiej.

Wydawana bardzo starannie, w świetnej szacie graficznej może być dumą jej założyciela i redaktora naczelnego – Aleksandra Nawrockiego. Ale nie tylko jego. Szybko się bowiem okazało jak bardzo jest potrzebna i oczekiwana w środowisku literackim.

Po pierwsze spełnia on zadania popularyzatorskie. Prócz zamieszczanych tam wierszy poetów różnych pokoleń i orientacji światopoglądowych, przeczytać można eseje na temat współczesnej literatury, recenzje, kronikę ważniejszych wydarzeń literackich. Jest to również ważne dla nauczycieli języka polskiego, którzy POEZJĘ dzisiaj traktują jako istotną pomoc w prowadzeniu zajęć z zakresu literatury – tak od strony merytorycznej jak i informacyjnej.

Po drugie – pismo to skierowane jest do ludzi młodych, szczególnie zainteresowanych poezją, bądź próbujących sił własnych na tym polu. Daje więc młodym ludziom szansę debiutu, a tym samym stanowi dla nich zachętę do dalszej pracy. Często są to ludzie z odległych od większych centrów kultury regionów.

Po trzecie – pismo prowadzi wymianę literacką z podobnymi periodykami zagranicznymi (m.in. węgierskimi, czeskimi, rosyjskimi). Teksty autorów polskich tłumaczone są na języki obce, zaś autorów zagranicznych na polski.

Po czwarte – niebagatelną sprawą jest wydawanie numerów monograficznych poświęconych twórczości jednego z wybitnych poetów; bądź wybranym zagadnieniom z dziedziny poezji, rocznicom, poszczególnym dziełom.
Takiego pisma nie ma w Polsce, a więc POEZJA dzisiaj wypełnia niszę dotąd przez nikogo nie zagospodarowaną.

Po piąte – redakcja jest współorganizatorką dwóch dużych festiwali poetyckich: Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO oraz Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Odbywają się wtedy sesje literackie, w których, oprócz najwybitniejszych przedstawicieli naszej i zagranicznej literatury, licznie uczestniczy również młodzież. Często są to sesje wyjazdowe, połączone ze spotkaniami autorskimi poetów polskich i zagranicznych – w szkołach, bibliotekach, placówkach kultury (np. w Żyrardowie, Ostrołęce i na  Kurpiowszczyźnie).

Nie można pominąć dorocznej Nagrody POEZJI dzisiaj, wręczanej właśnie w czasie Światowego Dnia Poezji). Jej ranga rośnie z roku na rok. Otrzymują ją najwybitniejsi twórcy (m.in. laureatem był ks. Jan Twardowski, Kazimierz Brakoniecki, Adam Lizakowski). Nagradzani są również działacze kultury oraz najwierniejsi sojusznicy pisarzy – bibliotekarze.

Redakcja bierze udział w organizowaniu konkursów literackich, informuje o innych konkursach odbywających się w całym kraju, publikuje nagrodzone wiersze przyczyniając się do popularyzowania twórczości młodzieży.
Wielu najzdolniejszych autorów debiutowało właśnie na łamach POEZJI dzisiaj, a potem stają się jej współpracownikami.

Widać wyraźnie, jak bardzo jest to pismo potrzebne, jaką niebagatelną rolę spełnia w samym środowisku literackim, nie mówiąc już o przedstawionej wyżej funkcji popularyzatorsko-kronikarskiej i dokumentacyjnej. Ma wielu prenumeratorów w kraju (poeci, nauczyciele, młodzi adepci literatury) jak i niemal we wszystkich krajach świata. Jest do nabycia w wybranych punktach większych miast.

Pismo jest wydawane w przeważającej części z prywatnych środków redaktora naczelnego Aleksandra Nawrockiego.Stefan
Jurkowski


POMERANIA
miesięcznik

red. nacz. IWONA JOĆ
80-837 GDAŃSK ul.Straganiarska 20/22

kontakt:
www: http://www.kaszubi.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel: (0-58) 301 90 16, 301 27 31
fax: (0-58) 346 26 13

wydawca: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
adres: ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk

ISSN: 0238-9045
rok założenia: 1963
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 56-72 strony
nakład: 2400 egzemplarzy

Ukazujący się nieprzerwanie od 1963 roku miesięcznik  Opispołeczno-kulturalny wydawany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ponieważ głównym celem pisma jest informowanie o wydarzeniach kulturalnych, budowanie i rozwijanie tożsamości etnicznej Kaszubów oraz promowanie kaszubskiej literatury, POMERANIA jest raczej periodykiem o regionalnym zasięgu, przy czym miesięcznik na swych łamach drukuje materiały o dość szerokim zakresie tematycznym. Znajdziemy tu sporo artykułów na temat często pogmatwanej historii nadmorskiego terytorium, prezentacje interesujących zabytków Przymorza, przykłady dawnej i powstającej współcześnie twórczości ludowej, a także literaturę tworzoną przez autorów z lokalnych środowisk, zaś obok tekstów w języku polskim pojawiają się teksty pisane po kaszubsku. W dziale recenzji książkowych POMERANIA odnotowuje głównie wydawnictwa dotyczące regionu lub te napisane przez mieszkających tu poetów i prozaików. Miesięcznik posiada bardzo rozbudowany dział informacji, które niekoniecznie dotyczą wyłącznie kultury. Pismo drukuje także szczegółową ramówkę kaszubskich programów radiowych oraz podaje adresy kościołów i terminy mszy świętych odprawianych w tym języku.miesięcznik

red. nacz .Mirosław Strzyżewski


87-101 TORUŃ ul. Kościuszki 33/35
tel: (0-56) 6238360
fax: (0-56) 6483044

wydawca: Wydawnictwo WIT-GRAF
adres: ul. Kościuszki 33/35, skr. 16, 87-101 Toruń

ISSN: 1230-9745
rok założenia: 1982
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 180 s. stron
nakład: 800 egzemplarzy

Interdyscyplinarny miesięcznik tworzony siłami humanistów związanych z UMK w Toruniu oraz środowisk twórczych (głównie literatów) regionu kujawsko-pomorskiego. Właśnie z uwagi na środowiskowe zaplecze PRZEGLĄD ARTYSTYCZNO-LITERACKI oscyluje między akademizmem i artyzmem. Z jednej strony jest otwarty na ambitną refleksję kulturową i erudycyjne rozważania (stąd np. częsta obecność eseju filozoficznego), z drugiej strony – udostępnia łamy lokalnym pisarzom, promuje eseistykę i krytykę literacką młodzieży akademickiej oraz twórczość początkujących prozaików i poetów. Chętnie zamieszcza rozmowy z ważnymi postaciami kultury i nauki toruńskiej, opisuje działalność miejscowych galerii i teatrów, a także włącza się w organizowanie imprez i spotkań artystycznych w mieście. PRZEGLĄD ARTYSTYCZNO-LITERACKI publikuje archiwalia (m.in. emigracyjne i wileńskie), przedstawia sylwetki naukowe najwybitniejszych uczonych UMK, a także pełni funkcję swoistej kroniki dokonań toruńskiej uczelni.miesięcznik

red. nacz. O. TOMASZ KOTul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa 
tel. (022) 849 02 39, 54 28 726, 54 28 727 
tel./fax: (022) 849 02 78
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przegląd Powszechny jest miesięcznikiem jezuickim, poświęconym sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym. Różnorodność poruszanych tematów – czasem pozornie odległych od Kościoła, odzwierciedla szerokie rozumienie wiary, które każe odnajdywać ją wszędzie tam, gdzie człowiek czyni dobro. Religia przedstawiona w kontekście kultury, historii i polityki, pozwala ująć życie człowieka w całym bogactwie przejawów jego wiary, nie pomijając tych pośrednich, bardziej subtelnych, które nie odnoszą się wprost do Boga. Jest to, zatem perspektywa par excellence katolicka. 
Miesięcznik narodził się w czasach przełomowych. Kiedy w 1884 r. ukazuje się pierwszy numer, Niemcy kształtują nowy układ sił, który doprowadzi do wybuchu I wojny światowej, Kościół podejmuje „kwestię robotniczą”, co oznacza narodziny Katolickiej Nauki Społecznej, a na terenach zaborów powstają nurty ideowe i partie polityczne, które stworzą zrąb II Rzeczypospolitej. 
Pierwszy redaktor naczelny o. Marian Morawski, dostrzega w tamtych wydarzeniach działanie nadrzędnej siły duchowej, która koordynuje i spaja w jedną całość nurt postępu organicznego cywilizacji, nadając mu głęboki, duchowy sens. W tej sytuacji – jak sam stwierdza – nie wystarczają gazety codzienne. Potrzeba pism, które by ten ruch duchowy w całości obejmowały, nadawały mu wyraźne kształty i poddały go dokładnej i zasadniczej krytyce. Dlatego powstaje periodyk o szerokich ramach, którego hasłem jest aktualność i zasadniczość. Ma on za zadanie, analizując idee i wydarzenia, docierać do ich korzeni, używając rozumu oświeconego wiarą oraz doświadczenia własnego i innych. 
W dwudziestoleciu międzywojennym, Przegląd Powszechny stoi w centrum wydarzeń. Jego łamy wypełniają tematy przyciągające uwagę zarówno polskiej jak i zagranicznej opinii publicznej. Publikuje tam F. Konieczny, R. Eucken, T. Estreicher, I. Domeyko, E. Orzeszkowa i inni.
Zawieszony na czas II wojny światowej, odradza się na nowo w 1947 r. Jednak już w 1953 r. władze komunistyczne zamykają redakcję. Symboliczną kontynuacją jest londyński miesięcznik wydawany przez o. J. Mirewicza pod tym samym tytułem. Stan ten trwa do 1982 r., kiedy o. Stanisław Opiela reaktywuje PP, który odtąd ukazuje się do dziś. W latach 80. redakcja jest miejscem spotkań demokratycznej opozycji, która znajduje tam bezpieczny azyl. Do Przeglądu Powszechnego piszą Mazowiecki, Miłosz, Herbert, Wajda, Czapski, Stomma, Nowosielski, Tischner. Te nazwiska mówią nie tylko za siebie. 
U początku XXI w. Przegląd Powszechny kontynuuje 120-letnią tradycję przełamywania stereotypów, ukazywania zgodności Objawienia i rozumu, realizowaną w atmosferze umiarkowania i rzeczowości.
Od 1982 r. redaktorami naczelnymi Przeglądu Powszechnego byli: S. Opiela, G. Schmidt, J. Bolewski, W Oszajca. Obecnie redaktorem naczelnym jest o. Tomasz K
ot.


STUDIUM
kwartalnik

red. nacz: EWA SONNENBERG

31-007 KRAKÓW ul.Gołębia 16
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres: ul. Cegielniania 4A, 30-404 Kraków
tel: (0-12) 2666294 wew. 34
fax: (0-12) 2666294 wew. 34

wydawca: Wydawnictwo Zielona Sowa
adres: ul. Cegielniania 4A, 30-404 Kraków

ISSN: 1425-1574
rok założenia: 1995
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 200 stron
nakład: 3000 egzemplarzy


Pismo początkowo związane ze Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim, pomyślane jako trybuna dla debiutów i miejsce poświęcone rozważaniom warsztatowym. Szybko jednak się uniezależniło zyskując pozycję najważniejszego pisma młodoliterackiego w Polsce. Nadrzędnym zadaniem STUDIUM jest prezentacja twórczości początkujących pisarzy, jak również krytyczna ocena ich dorobku. Stąd w każdym numerze znaleźć można wywiady z wyróżniającymi się pisarzami młodego pokolenia, prezentacje prozatorskie i wiersze, a także dramaty i eseje; teksty te najczęściej pojawiają się jako debiuty literackie bądź krytyczne. Na uwagę zasługuje też obszerny dział recenzji i kącik poświęcony muzyce współczesnej. Mimo że STUDIUMredagują pisarze i krytycy krakowscy urodzeni w latach 60. i 70., z dwumiesięcznikiem w coraz większym zakresie współpracują autorzy starszej i średniej generacji. Ukazaniu się każdego numeru STUDIUM towarzyszy edycja dwóch lub trzech tomów serii „Nowa proza i poezja polska”. Podobnie jak teksty zamieszczane w czasopiśmie, zazwyczaj są to debiuty młodych autorów.


topos logo2016


TOPOS – dwumiesięcznik literacki

Rada programowa: Edward Balcerzan, Tomasz Burek, Zbigniew Chojnowski, Krzysztof Dybciak, Wojciech Kudyba, Wojciech Ligęza, David Malcolm.

Redakcja: Tadeusz Dąbrowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski – redaktor naczelny.

Współpracują: Przemysław Dakowicz, Teresa Ferenc, Wojciech Fułek, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Zbigniew Jankowski, Ewa Kuczkowska, Wojciech Kudyba, Karol Maliszewski, Artur Nowaczewski, Kazimierz Nowosielski, Andrzej Słomianowski, Tomasz Wiśniewski, Jarosław Wróblewski, Zofia Zarębianka.  

 

Kontakt z redakcją
www: http://www.topos.com.pl
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
adres: ul. Józefa Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot
tel: (0-58) 5510756

 

Kontakt z wydawcą

wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
adres: ul. Józefa Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot

www: http://www.tps-dworek.pl

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Prenumerata
(w sprawach prenumeraty, zamówień i wysyłki)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Topos – ogólnopolski dwumiesięcznik literacki, którego redakcja mieści się w Sopocie. Czasopismo zostało założone w 1993 roku przez Krzysztofa Kuczkowskiego, który do dzisiaj nim kieruje. Topos dba o zachowanie równowagi pomiędzy przedstawieniem twórczości pisarzy światowego formatu, jak i prezentacją debiutantów, dla których jest sprawdzoną trampoliną. Jest to czasopismo otwarte dla młodych twórców, które podkreśla istnienie więzi międzypokoleniowej i ciągłość tradycji.

 

Różnorodność tematyczną literacką, kulturową i społeczną realizujemy głównie przez redagowanie numerów tematycznych. Do tej pory ukazały się małe monografie, których bohaterami byli m.in.: Franz Kafka (4/1998), Paul Celan (1/1999), Zbigniew Herbert (1-2/2002) Edward Stachura (3/2002), Czesław Miłosz (4-5/2002), Krzysztof Karasek (4-5/2003), Julia Hartwig (3-4/2004, Rainer Maria Rilke (6/2004, 5/2008), Tadeusz Różewicz (5-6/2005), Ryszard Kapuściński (1-2/2006) Julian Kornhauser (3/2006), Tymoteusz Karpowicz (4/2006), Samuel Beckett (6/2006), Stanisław Barańczak (1-2/2008), James Joyce (1-2/2012), Adam Zagajewski (4/2012), Ks. Jan Twardowski (3/2015), Konstanty Ildefons Gałczyński (4/2015), Jarosław Marek Rymkiewicz (5/2015). Kolejną grupę numerów tematycznych stanowią zeszyty poświęcone takim tematom jak „Anioły w literaturze, teologii, filozofii, filmie i w internecie", „Dziedzictwo kultury śródziemnomorskiej", „Pokolenie roczników siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w literaturze", „TOPOI wyznania manifesty poezja" oraz współczesna poezja chorwacka, młoda poezja austriacka i in. W Toposie znajdziemy stałe rubryki, prowadzone przez wybitnych i znanych eseistów: „Ogród debiutów” (Piotr Wiktor Lorkowski), „10 zdań o...”, „Rozmowy Toposu”, „Teologia poetów” (Zofia Zarębianka), „Notes” (Wojciech Kass). Rozbudowany dział krytyczny (około 30 recenzji i not w każdym numerze) stanowi ważne źródło wiedzy dla czytelnika, które chce być na bieżąco z nowościami ukazującymi się na rynku wydawniczym.

 

Od 1996 roku pismo prowadzi własną serię książkową „Biblioteka Toposu”. Do tej pory opublikowaliśmy ok. 120 tomików i prawie 60 arkuszy poetyckich. Książki te są zazwyczaj szeroko komentowane i recenzowane, a także nagradzane. „Wiatrołomy” Krzysztofa Karaska nagrodzone zostały Nagrodą Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego, „Teoria wiersza polskiego" Przemysława Dakowicza uzyskały Nagrodę Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego oraz nagrodę im. F. Karpińskiego, „Głosy" Jana Polkowskiego Nagrodę Czterech Kolumn (książka wcześniej była finalistką do Nagrody W. Szymborskiej), „Deklaracje" B. P. Klary i „Wszystko jest we wszystkim” Jerzego Górzańskiego były finalistkami Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, „Wszystko jest we wszystkim” otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Miesiąca, „Krzyk sowy” został wyróżniony Orfeuszem Honorowym itp.

 

Do czasopisma Topos dołączony jest zazwyczaj plakat arkusz poetycki. Jest to wydawnictwo wielkoformatowe, starannie opracowane pod względem artystycznym (Przemysław Dębowski, Wydawnictwo KARAKTER ). Redaktorem serii jest Tadeusz Dąbrowski, poeta, dyrektor artystyczny Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Do tej pory ukazało się około 60. plakatów poetyckich. Na plakatach, będących jednocześnie formą wypowiedzi lirycznej, prezentujemy poetów różnych pokoleń, jak np. ze starszego pokolenia: Urszula Kozioł, Julia Hartwig, Bogdan Zadura, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Adriana Szymańska, Ewa Lipska, Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Wacław Tkaczuk, Józef Baran czy Stanisław Stabro, ze średniego pokolenia Paweł Huelle, Krzysztof Lisowski, Andrzej Sosnowski, Anna Piwkowska, Janusz Drzewucki, Karol Maliszewski, Maciej Cisło, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kass, Teresa Tomsia, z młodszych: Artur Nowaczewski, Tadeusz Dąbrowski, M. K. E. Baczewski, Tomasz Różycki, Jacek Dehnel, Dariusz Sośnicki, Jacek Gutorow, Mariusz Grzebalski, Maciej Woźniak oraz debiutantów: Anna Pitra, Mariusz Więcek, Anna Wieser, Aleksandra Wrona.

 

Od lat z powodzeniem organizujemy w Sopocie Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. R. M. Rilkego oraz Festiwal Poezji, który jest wydarzeniem cyklicznym, artystycznym i literackim o charakterze ogólnopolskim. Jest organizowany w cyklu dwuletnim. Składa się nań szereg spotkań autorskich, dyskusji, konkursów, akcji happeningowych, koncertów i performance, ukazujących inspirującą rolę poezji współczesnej w kulturze i życiu społecznym. Dzięki niekonwencjonalnym pomysłom na promocję literatury i kultury wysokiej Festiwal wprowadza współczesne wiersze w nowe przestrzenie i sposoby funkcjonowania. Do słowa dołączają obrazy i projekcje multimedialne, muzyka zaś, oprócz tworzenia tła jawi się też jako bohaterka. Festiwal jest wynikiem współdziałania różnorodnych środowisk, stowarzyszeń i instytucji.miesięcznik

red. nacz.ZBIGNIEW NOWAK

90-349 ŁÓDŹ ul. Tymienieckiego 24

Zespół:

Andrzej Biskupski, Tomasz Bocheński, Tomasz Cieślak,
Małgorzata Golicka-Jabłońska,
Wojciech Górecki, Ryszard Kleszcz,
Maria Kornatowska, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Gustaw Romanowski, 
Teresa Sikorska, Lucyna Skompska, M. Magdalena Starzycka, Andrzej Strąk, 
Konrad W. Tatarowski, Krzysztof Woźniak


kwartalnik

Red. nacz. ZBIGNIEW SZMURŁO

Kwartalnik elbląski „Tygiel” ukazuje się od 1991 roku z inicjatywy Ryszarda Tomczyka., który był redaktorem naczelnym pierwszej edycji, wydawanej przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w latach 1991-1996. Wtedy ukazało się dwadzieścia zeszytów kwartalnika. Członkami kolegium redakcyjnego w pierwszym okresie byli: Grzegorz Baranowski, Stanisław Franczak, Janusz Ryszkowski, Zbigniew T. Szmurło.

W 2000 roku powstało Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów (SEKA). W skład komitetu założycielskiego weszli : Jarosław Gruzla (poeta), Antoni Baniukiewicz (tłumacz), Jarosław Grabarczyk (literat i dziennikarz), Zygmunt Kukomski (literat), Jan Miłoszewski (dziennikarz i literat), Grzegorz Baranowski (dziennikarz), Tomasz Gliniecki (poeta i dziennikarz), Janusz Hochleitner (historyk), Wiesław Długokęcki (historyk), Ryszard Filbandt (literat), Mieczysław Lenckowski (literat, dziennikarz), Janusz Charytoniuk (historyk), Ryszard Tomczyk (literat, dziennikarz), Lech Brywczyński (literat, dziennikarz), Zbigniew T. Szmurło (poeta i dziennikarz).

Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów (SEKA) za swój cel (zgodnie ze statutem) stawia „ inspirowanie oraz wspieranie inicjatyw autorskich i twórczych ludzi pióra i słowa, pozyskiwanie i organizowanie patronatu i sponsoratu nad twórczością pomnażającą dorobek Elbląga w dziedzinach - twórczość literacka i przekładowa, twórczość naukowa i popularnonaukowa z zakresu, o problemach wiedzy i myśli humanistycznej, krytyka artystyczna i publicystyka, ale także przeciwdziałanie tendencjom degradacyjnym, szkodliwym dla kultury".

W październiku 2000 roku po kilkuletniej przerwie SEKA wznowiło wydawanie kwartalnika „Tygiel”, w którym są publikowane przede wszystkim teksty o kulturze, twórczości artystycznej i naukowej, o przeszłości regionu, o problemach społecznych i konkretnych ludziach Elbląga. Obok nurtu historycznego sporo miejsca na łamach „Tygla” zajmują wspomnienia i materiały usiłujące dokonać rozrachunku z przeszłością. W „Tyglu” publikowana jest poezja, proza, małe formy dramatyczne autorów uznanych, jak i rozpoczynających swoje zmagania z literaturą.

W „Tyglu” publikują autorzy elbląscy, jak i z innych środowisk artystycznych - z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Lublina, Olsztyna, Torunia. Swoje teksty publikowali m.in. Henryk Cyganik, Lang Quang My, Andrzej Lipniewski, Aleksander Nawrocki, Marek Piekarczyk, Andrzej K. Torbus, Grzegorz Walczak, Andrzej. K. Waśkiewicz, Seda Wermiszewa, Bohdan Wrocławski,

Stałymi współpracownikami kwartalnika są: Grzegorz Baranowski, Janusz Charytoniuk, Janusz Hochleitner, ks. Stefan Ewertowski, Mieczysław Lenckowski, Wiktor Mazurkiewicz, Lech Słodownik, Jerzy Wcisła, Ryszard Tomczyk (Elbląg), Andrzej Chodubski (Gdańsk), Lech Lele Przychodzki (Lublin), Tadeusz Zienkiewicz (Olsztyn).

Skład redakcji: Zbigniew T. Szmurło (redaktor naczelny, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), Izabela Piskorek (zastępca redaktora naczelnego, e-mail: izapis@wp.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), Jarosław Denisiuk (sekretarz redakcji, e-mail: jardenis@gmail.comAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
www.etygiel.pltygodnik

red. nacz .ks. ADAM BONIECKI

32-007 KRAKÓW ul. Wiślana 12

ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków
tel.: (0-12) 422 25 18, 422-23-11, 421-66-81
fax: (0-12) 421-67-31
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.tygodnik.com.pl

Zespół: Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, ks. Jan Kracik, Marcin Król, Irena Sławińska, Stanisław Stomma, Stefan Wilkanowicz, Jacek Woźniakowski


TEKSTY DRUGIE
dwumiesięcznik

red. nacz .RYSZARD NYCZ

00-330 WARSZAWA ul.Nowy Świat 72


Dwumiesięcznik IBL PAN. Teoria literatury, krytyka, interpretacja.

tel. (22) 6572-807, tel./faks 828-32-06
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komitet redakcyjny:

Anna Nasiłowska (zastępca red. naczelnego)
Włodzimierz Bolecki
Grzegorz Grochowski
Jerzy Jarzębski 
Dorota Krawczyńska
Zdzisław Łapiński
Maciej Maryl (oprac. wersji elektronicznej)
Barbara Smoleń (adiustacja tekstów)
Marta Zielińska

Dyżury członków Redakcji

Ryszard Nycz wtorek 13.30-15
Anna Nasiłowska wtorek, piątek 12-14
Włodzimierz Bolecki poniedziałek 14.30-15.30
Grzegorz Grochowski   wtorek 12-14
Dorota Krawczyńska poniedziałek 10-15, wtorek 10-12, środa 12-15
Zdzisław Łapiński pierwszy wtorek miesiąca 11-13
Maciej Maryl środa 10-13
Barbara Smoleń piątek 11-15
Marta Zielińska piątek 13-15


„Teksty Drugie” to czasopismo poświęcone przede wszystkim wiedzy o literaturze, teorii i krytyce literackiej, sięgające jednak do dziedzin pokrewnych, otwarte na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki. 
Specjalnością pisma są numery monograficzne, dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu wiedzy o literaturze, języku i kulturze, a także filozofii i estetyki, antropologii (kulturowej i literackiej), studiów genderowych i postkolonialnych.  
Od czasu założenia czasopisma w 1990 roku publikują tu – na równych prawach ¬- uczeni o najwyższym autorytecie i debiutanci (doktoranci a nawet studenci), poloniści krajowi i poloniści-slawiści pracujący za granicą, literaturoznawcy innych specjalności i językoznawcy oraz czołowi reprezentanci innych dyscyplin (filozofii, antropologii, kulturoznawstwa, socjologii, historii, historii sztuki i in.).

Komitet Honorowy tworzą: Edward Balcerzan, Stanisław Barańczak, Jan Błoński, Michał Głowiński, Janusz Sławiński.

Stale współpracują: Agata Bielik-Robson, Wojciech Burszta, Małgorzata Czermińska, Ewa Domańska, Paweł Dybel, Hanna Buczyńska-Garewicz, Dorota Głowacka, Michał Paweł Markowski, Leonard Neuger, Katarzyna Rosner, Andrzej Szahaj, Bożena Shallcross, Joanna Tokarska-Bakir, Marek Zaleski, Anna Zeidler-Janiszewska.

"Teksty Drugie" należą do najwyżej punktowanych pism na liście KBN.
ISSN: 0867-0633, medium - papierowe, format A5, objętość: średnio 11,5 ark. Cena zb. zł 16,00 lub zł 22,00 (numery łączone).
Prenumeratę prowadzi RUCH S.A.


TWÓRCZOŚĆ
kwartalnik

red. nacz. BOHDAN ZADURA


00-490 WARSZAWA ul.Wiejska 16

kontakt:
www: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/cz_tworczosc
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

tel: (0-22) 6289507, 6271552
fax: (0-22) 6289507

wydawca: Instytut Książki
adres: ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

ISSN: 0041-4727
rok założenia: 1945
medium: papierowe
format: B5
objętość: 160 stron
nakład: 1080 egzemplarzy


Najstarsze polskie pismo literackie, wydawane nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Pismo utrzymuje swój warsztatowy profil, będąc miejscem prezentacji i publicznej oceny aktualnie powstających prac literackich (nim te ukażą się w formie książkowej). Specjalnością TWÓRCZOŚCI jest prezentacja najnowszej prozy polskiej, w równiej mierze pisarzy o dużym dorobku, jak i debiutantów. Połowę objętości każdego zeszytu wypełnia test prozatorski, niekiedy jest to powieść drukowana w całości lub odcinkach. Prezentację tę uzupełniają dwa lub trzy zestawy wierszy oraz – w tej samej liczbie – szkice o literaturze. Stałym elementem każdego numeru są działy recenzenckie (Książka miesiącaWśród książek) zawierające omówienia książek poetyckich, prozatorskich i literaturoznawczych. Ponadto TWÓRCZOŚĆ zamieszcza sporo not i przyczynków w działach Na widnokręguPrzegląd zagranicznyNoty, w tym kilka rubryk autorskich (m.in. Małgorzaty Baranowskiej i Leszka Bugajskiego). Od wielu lat każdy numer zamykają kolumny prowadzone przez Henryka Berezę.


TYTUŁ
kwartalnik

red. nacz.KRYSTYNA CHWIN


80-837 GDAŃSK ul. Straganiarska 20/23miesięcznik

red. nacz.PAWEŁ KOZACKI


60-920 POZNAŃ ul. Kościuszki 99

W KRĘGU LITERATURY


i kultury iberyjskiej  iberoamerykańskiej
Migracja i transformacja dyskursów - dialog międzykulturowy
Redakcja: Grutzmacher Łukasz, Aszyk Urszula, Flisek Agnieszka, Kumor Karolina

wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
wydanie 2010 r.
ISBN: 978-83-235-0535-8
Format: 14.5x20.5cm
Ilość stron: 288
Oprawa: Miękka
Wydanie: 1

Opis książki W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej:
Zgodnie z profilem Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich jesteśmy otwarci na wszystkie praktyki dyskursywne hiszpańsko- i portugalskojęzycznego uniwersum kulturowego, nie zapominając przy tym o historyczności i uwarunkowaniach kulturowych naszego postrzegania tego uniwersum. 
Świadomi zatem, iż proces interpretacji to dialog, migracja dyskursów, wymiana między tradycjami oraz że zgodnie z zasadą perspektywizmu zmiana punktu widzenia zmienia również sam obiekt, próbujemy w niniejszym tomie przedstawić naszą perspektywę badawczą jako znaczącą dla poznania literatur i kultur interesujących nas regionów świata. Zebrane tu prace ukazują się w języku polskim, co - jak sądzimy - stanie się okazją do wymiany poglądów ze środowiskiem naukowym spoza kręgu hispanistów, portugalistów i latynoamerykanistów. Ich autorami są pracownicy Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, a także zaprzyjaźnieni z naszym Instytutem badacze i badaczki z innych ośrodków, którzy zechcieliprzyjąć nasze zaproszenie do współtworzenia tego tomu.miesięcznik

red. nacz. ZBIGNIEW NOSOWSKI

KONTAKT
00-074 Warszawa , ul. Trębacka 3
Tel./fax: (0-22) 827-29-17
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.REDAKCJA:Katarzyna Jabłońska (sekretarz redakcji)


Jacek Borkowicz


Andrzej Friszke


Cezary Gawryś


Anna Karoń-Ostrowska


Paweł Kądziela


Józef Majewski


Grzegorz Pac


Tomasz WiścickiMiesięcznik WIĘŹ został założony przez grono świeckich działaczy katolickich na fali odwilży po Październiku 1956. Pierwszy numer ukazał się z datą: luty 1958. Redaktorem naczelnym WIĘZI był Tadeusz Mazowiecki, późniejszy premier pierwszego rządu III Rzeczypospolitej w latach 1989-90 (aktualnie jest on przewodniczącym Rady Redakcyjnej pisma). 

WIĘŹ zajmuje się najważniejszymi problemami życia religijnego, społecznego i politycznego, kulturą oraz historią. Nazwa pisma jest wyznacznikiem jego linii programowej – WIĘŹ pragnie służyć pojednaniu, przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów: np. między Polakami a Niemcami, Ukraińcami czy Żydami; między chrześcijanami różnych wyznań; między katolikami a wyznawcami judaizmu i innych religii. 

Programowym założeniem WIĘZI jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pismo nie jest związane z żadnym środowiskiem politycznym, a jego refleksja o Polsce jest formułowana na poziomie ponadpartyjnym. WIĘŹ jest pismem intelektualnym, ale adresowanym nie do wąskiej grupy intelektualistów, lecz do szerokiego grona ludzi myślących. 

Od początku swego istnienia WIĘŹ stara się propagować i realizować program II Soboru Watykańskiego: Kościoła rozumianego jako Wspólnota i otwartego na współczesny świat. Uważana jest za pismo znaczące w rozwoju kultury chrześcijańskiej. Pragnie współtworzyć katolicyzm współczesny, krytyczny, a zarazem ortodoksyjny. Jest pismem katolickim, ale nastawionym ekumenicznie, otwartym na dialog z poszukującymi i zarazem ważnym dla wielu osób niewierzących. 

Każdy z numerów WIĘZI ma określony temat główny, ale jednocześnie ponad połowę numeru wypełniają zróżnicowane, zawsze wysokiej jakości: eseje, polemiki, wiersze, teksty publicystyczne, recenzje książkowe i kulturalne, kronika wydarzeń religijnych na świecie, komentarze redaktorów pisma do najważniejszych wydarzeń bieżących. 

Grono współpracowników WIĘZI obejmuje najwybitniejsze postaci polskiej kultury i najlepsze pióra polskiej publicystyki. Comiesięczne felietony zamieszczają w piśmie: Jerzy Sosnowski i Piotr Wojciechowski. WIĘŹ chętnie udziela jednak głosu także ludziom młodym i debiutantom. 

Redaktorami naczelnymi WIĘZI – po Tadeuszu Mazowieckim – byli kolejno: w latach 1981-1989 Wojciech Wieczorek, 1989-1995 Stefan Frankiewicz, 1995-2001 Cezary Gawryś. Obecnie pismem kieruje Zbigniew Nosowski. 

Osoby ze środowiska WIĘZI czynnie uczestniczą w życiu publicznym Polski i świata, a także w życiu Kościoła. Symboliczna jest rola Tadeusza Mazowieckiego w przemianach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Wojciech Wieczorek był w latach 1989-90 ambasadorem RP w Berlinie. Stefan Frankiewicz w latach 1995-2001 był ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej. Cezary Gawryś w latach 1998-2003 pełnił funkcję sekretarza Rady Etyki Mediów. Agnieszka Magdziak-Miszewska jest ambasadorem RP w Izraelu. Andrzej Friszke był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1999-2006. Zbigniew Nosowski był świeckim audytorem Synodu Biskupów w roku 2001 i 2005, a od 2002 r. jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jest również współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

W skład redakcji WIĘZI wchodzą wybitni eksperci w swoich dziedzinach: Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny; problematyka religijna i społeczno-religijna), Grzegorz Pac (sekretarz redakcji), Katarzyna Jabłońska (kultura, zwłaszcza film), Jacek Borkowicz (kultury i narody Europy Środkowo-Wschodniej), dr hab. Andrzej Friszke (najnowsza historia Polski), Cezary Gawryś (reportaż, problematyka młodzieży i wychowania), dr Anna Karoń-Ostrowska (filozofia, kultura współczesna), Paweł Kądziela (literatura polska), dr Józef Majewski (teologia), dr Inka Słodkowska (socjologia), Tomasz Wiścicki (publicystyka polityczna). 

Od 1960 roku obok miesięcznika wydawana jest seria książkowa Biblioteka WIĘZI. Od roku 1990 stała się ona samodzielną, dynamiczną oficyną wydawniczą. Obecnie redaktorem naczelnym wydawnictwa Biblioteka WIĘZI jest Paweł Kądziela, sekretarzem wydawnictwa Cezary Gawryś, redaktorem publikacji teologicznych jest prof. Józef Majewski.
kwartalnik

red. nacz. BARBARA TORUŃCZYK


00-372 WARSZAWA ul Foksal 16

tel: 0-22-8265221 w.255

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


"Zeszyty Literackie" zostały założone w 1982 roku w Paryżu jako pismo emigracyjne. W 1992 roku redakcja przeniosła się do Warszawy i związała z Agorą, która przejęła wydawanie tytułu. 

"Zeszyty Literackie" ukazują się jako kwartalnik w nakładzie ponad 7 tys. egzemplarzy. Większość sprzedaży pisma to prenumerata krajowa i zagraniczna. Kwartalnik redagowany jest w oparciu o wieloletnich współpracowników takich jak Adam Zagajewski, Wojciech Karpiński, Tomas Venclova, Roberto Salvadori, Ewa Bieńkowska, Ewa Kuryluk, Marek Zagańczyk.

"Zeszyty" znajdują się w bibliotekach slawistycznych na całym świecie. W USA są zalecane przez MLA (Master List and Directory of Periodicals). W Polsce zyskały rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W marcu 2005 roku Fundacja Agory podpisała umowę o współpracy z Fundacją Zeszytów Literackich polegającą na finansowaniu "Zeszytów Literackich". Umowa została poprzedzona przeniesieniem aktywów "Zeszytów Literackich" (m.in. tytułu prasowego) oraz przejściem pracowników z Agory do Fundacji Zeszytów Literackich.miesięcznik

red. nacz. MICHAŁ BARDEL
30-105 KRAKÓW ul. Kościuszki 37

 • Janusz Poniewierski
 • Dominika Pycińska
 • Krystyna Strączek
 • Karol Tarnowski
 • Łukasz Tischner
 • Stefan Wilkanowicz (przewodniczący Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK)
 • Elżbieta Wolicka
 • Henryk Woźniakowski
 • Dorota Zańko (sekretarz redakcji)
 • Marcin Żyła


ZESPÓŁ: Wojciech Bonowicz, Halina Bortnowska, Tomasz Fiałkowski, Tadeusz Gadacz, Jarosław Gowin, Stanisław Grygiel, ks. Michał Heller, Wacław Hryniewicz OMI, Piotr Kłodkowski, ks. Jan Kracik, Janina Ochojska-Okońska, ks. Grzegorz Ryś, Marek Skwarnicki, Władysław Stróżewski, Jacek Woźniakowski

Miesięcznik ZNAK jest wydawany w Krakowie od 1946 r. Kierowany przez Hannę Malewską, Stanisława Stommę, Jacka Woźniakowskiego, Bohdana Cywińskiego, Stefana Wilkanowicza, Jarosława Gowina, ostatnio zaś przez Michała Bardela, czynnie uczestniczy w przemianach w Polsce oraz w Kościele.

"Z podłoża najautentyczniejszego Katolicyzmu chcemy wywieść człowieka, zdolnego dzisiejszej rzeczywistości podołać, napór jej wytrzymać i zwycięsko poddać ją sobie" - czytamy w deklaracji ideowej zapisanej w pierwszym numerze pisma. Wierni tej maksymie, staramy się podejmować dialog z kulturą współczesną - na obszarze teologii, filozofii, nauk społecznych i szczegółowych oraz sztuk pięknych, zgodnie z przeświadczeniem, że dobro rodzi się i poza granicami Kościoła.

Od kilku lat pismo jest wydawane w formie zeszytów monograficznych, poświęconych konkretnym tematom. Wśród wydawanych cykli znalazły się m.in. seria poświęcona dziedzictwu minionych epok i prądów kulturowych czy seria dotycząca innych wyznań i religii. O różnorodności poruszanych na łamach "Znaku" tematów świadczą tytuły numerów z ostatnich kilkunastu miesięcy, np. TOLKIEN - POWRÓT MITU, ŚRODKI MASOWEJ ILUZJI, DOKĄD ZMIERZA AMERYKA?, DOKĄD ZMIERZA ROSJA?, NASZE NEUROTYCZNE CZASY, KOŚCIÓŁ JANA PAWŁA II - KOŚCIÓŁ BENEDYKTA XVI, O LUSTRACJI, EUCHARYSTIA - WSPÓLNOTA - SOLIDARNOŚĆ, TAJEMNICA TYBETU...

Oprócz "tematu miesiąca" pismo składa się z następujących działów: "Diagnozy", "Tematy i refleksje", "Zdarzenia - książki - ludzie", "Społeczeństwo nieobojętnych", "Rekomendacje". Większość numerów "Znaku" zamyka od kilkunastu miesięcy rubryka młodych - "Rok 1984".

Miesięcznik "Znak" jest wydawany w nakładzie 2400 egz., formacie A5, pojedynczy numer liczy ok. 190 stron. Pismo dostępne jest także w formie elektronicznej za pośrednictwem Central and Eastern European Online Library.REDAKCJE LITERACKIE PORTALI INTERNETOWYCH


VI MANIFESTACJE POETYCKIE

26-08-2010 18:44

W pierwszy weekend września po raz szósty odbędzie się w stolicy festiwal literacki Manifestacje Poetyckie.

W pierwszy weekend września już po raz szósty odbędą się Manifestacje Poetyckie – festiwal o otwartej formule łączącej wiele języków literatury i sztuki. W tym roku wchodzimy na Rynek Starego Miasta, do Muzeum Literatury, do Klubu Księgarza i Staromiejskiego Domu Kultury. Szukamy współczesnej, nieinwazyjnej, artystycznej narracji w przestrzeni publicznej. Pokażemy różnorodność poetyckich dykcji i możliwość przekształcania ich w spektakl, performance, rozmowę. Wiele zdarzeń będzie miało charakter wspólnych prób, dyskusji i warsztatów

. Zapraszamy poetów, aktorów, muzyków i równie twórczą, aktywną publiczność. Będziemy otwierać i zamykać przestrzenie wiersza, miasta i muzeum.
W programie m.in.: warsztaty (teatralne, performerskie, artzinowe, krytyczno-literackie), seminaria o poezji feministycznej, debiutach, blogosferze literackiej; Liberatura, Poeci Cybernetyczni, spotkania autorskie, stoiska księgarskie; szafa audiobooków; performance Muzeum Niewinności, prezentacje multimedialne, koncert Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Divertimento. Codziennie od 20.00 w Klubie Festiwalowym słuchać będziemy slamerów i poetów, koncertów i improwizowanych aranżacji muzycznych.
Podczas Manifestacji zaprezentujemy również pierwszy internetowy numer pisma Wakat i dwie pozycje z nowej

serii wydawniczej SDK „Debiuty” – tomik Natalii Malek Późne popołudnia i Alberta Sienkiewicza Hostel Kakofonia.
Czas: 3-5 września 2010
Miejsce: Rynek

Starego Miasta, Staromiejski Dom Kultury, Muzeum Literatury, Klub Księgarza, Jazzownia Liberalna (Klub Festiwalowy), Taras Widokowy
Organizator: Staromiejski Dom Kultury
Wstęp wolny

http://niezalezna.pl/article/show/id/38228


REDAKCJA PORTALU:


Redaktor naczelny:
Grzegorz Wierzchołowski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zastępca redaktora naczelnego:
Dorota Kania
Kontakt z redakcją:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gospodarka:

Kinga Stolarczyk

Rozrywka:

Piotr Łuczuk

Sport:

Łukasz Wilczkowski

Cywilizacja:

Maciej Marosz

Polska lokalna:

Grzegorz BrońskiHeroina

Jeżeli powstałby kiedykolwiek w terminologii literackiej gatunek określany jako powieść „zakręcona”, to ponad wszelką wątpliwość w pierwszym szeregu, na honorowej półce umieszczono by "Heroinę" Tomasza Piątka. Powieść współczesna, bez bliższego określenia czasu wydarzeń. Możną ją umieścić w dniu dzisiejszym jak i jutrzejszym. Dla większej części społeczeństwa temat narkotyki na szczęście pozostaje tylko zamazanym obrazem w wiadomościach wieczornych, relacjach filmów dokumentalnych. "Heroina" wykreowana została niczym literacki pejzaż o życiu narkomana, na którym to dziele znajdują się szramy i blizny współczesnej patologii, homoseksualizmu oraz szerzącej się w zastraszającym tempie przemocy. Książka drukowana przystępną dla czytelnika czcionką na papierze, który nie uderza ostrą bielą i tym samym nie powoduje zmęczenia oczu. Przykuje uwagę każdego, nawet najbardziej wyrafinowanego czytelnika. Język to nie poezja – to życie, dobrze opisana rzeczywistość wraz ze swoim bagnem, które każdy człowiek pokonuje w trudzie lub jak bohater zatapia się w nim czerpiąc wszelakie uciechy. Odrobina realistycznych wulgaryzmów dodaje głębszej przenikliwości słów, które docierają do czytelnika z ogromną siłą i uderzają w miejsce, którego najmniej się spodziewa. Myśli są czyste, lecz tylko w wewnętrznym świecie narkomana, któru jest jednocześnie narratorem. Powieść wzbudza emocje podobne do tych, przeżywanych przez bohatera, przyspieszone bicie serca, ciepło, pustka i momentami przerażenie. Książce towarzyszy zmieszany nastrój komedii, grozy i dramatycznej paplaniny o podłożu psychologicznym. 

„Heroinę” nazwałbym literackim odpowiednikiem psychologicznego zakręcenia zmieszanych filmów „Vanilla Sky” i „Podziemnego kręgu”. Po spożyciu takiego koktajlu można stracić chwilową zdolność pojmowania świata. 

Starannie przygotowane wydanie przez Wydawnictwo Czarne, odpowiednio dobrana szata graficzna zachęcają do czytania nawet najbardziej opornych. Książka rekomendowana została przez taką potęgę prasową jak Wprost, Polską Kulturę Niezależną „Independent” oraz firmę Boomerang Media. Świadczy to klasie autora, jak i samej „Heroiny”. Stanowi ona współczesny wzorzec literackiego dokumentu, literatury faktu z życia otaczających nas ludzi, jak i nas samych.

Autor książki: Tomasz Piątek
Data dodania: 15-03-2003 o 12:08:28

http://www.iik.pl/recenzje.php/48

 • Redakcja

Honorowy Redaktor Naczelny
Wojciech Gołacki - założyciel IIK, obecnie w stanie spoczynku, lecz ciągle czuwa nad rozwojem i poprawnym funkcjonowaniem serwisu 


Wydawca i Administrator
Maciej Kazimierczuk - założyciel IIK, sprawuje pieczę nad całością funkcjonowania serwisu 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Redaktorzy

Ewa Badura

Katarzyna Bereta

Dorota Kazimierczak

Olga Mazurek

Agnieszka MoskwaO SERWISIE

Opis: Serwis Gazetaliteracka.pl jest agregatorem wpisów ze stron w internecie o tematyce literackiej. W jednym miejscu archiwizuje linki do nowych treści, które pojawiają się na zgłoszonych do projektu i zaakceptowanych przez redakcję blogach.

GazetaLiteracka.pl jest nowym serwisem powstałym z potrzeby uporządkowania literackiej blogosfery. W internecie istnieje bardzo wiele stron związanych z literaturą. Pisarze i poeci zamieszczają swoje teksty, czytelnicy recenzują przeczytane książki, krytycy publikują swoje rozprawy. Niewtajemniczonemu czytelnikowi dużo czasu może zająć wybranie wartościowych i ważnych dla niego blogów. Strony mają nierówny poziom merytoryczny i często istnieją za krótko, a sama liczba witryn utrudnia ich równocześnie śledzenie i obserwowanie codziennych aktualności.

GazetaLiteracka.pl buduje literackie centrum internetowe, czyli miejsce od którego każdy miłośnik literatury będzie rozpoczynał swój dzień. Redakcja serwisu przeszukuje blogosferę, wybiera ciekawe blogi, a specjalny mechanizm automatycznie publikuje zajawki tekstów z linkiem odsyłającym do strony źródłowej.

“Wierzymy w blogi, wierzymy w ich autorów, wierzymy, że zestawienie kilkunastu niezależnych głosów, często bardzo spontanicznych i barwnych, może stworzyć nową jakość, coś, czego jeszcze nie było w polskim internecie. Powstanie niezależnych serwisów redakcyjnych, mikroblogingu i serwisów społecznościowych spowodowało, że blogi przestały być popularne, ale naszym projektem chcemy to zmienić. Chcemy pokazać, że warto pisać i publikować!” – mówią twórcy strony.

Wszystkie wpisy w serwisie są powiązane na podstawie działów: wiadomości, recenzje, publicystyka, wideo, cytaty, wyzwania czytelnicze, twórczość, relacje/wywiady, nowe media, marketing książki; oraz na podstawie tagów. Dzięki temu czytelnik ma możliwość śledzenia tylko wybranego przez siebie wątku.

W gronie zarejestrowanych stron możemy już śledzić wpisy cenionych autorów, takich jak:Elektroblog – Techsty i Okolice, blog Piotra CzerskiegoMacieja Gierszewskiego,Łukasza GołębiowskiegoJoanny JanowiczSzymona KloskiTomasza PindlaPiotra KowalczykaPiotra Wiktora LorkowskiegoTadeusza PilasaMarcina Wilka.

Adres: http://www.gazetaliteracka.pl
Datapowstania: czerwiec2009
Wydawca: FundacjaLiternet
Pomysłodawca: LeszekOnak-RedaktorNaczelny
Typ: serwisagregującywpisyblogówliterackich
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Periodyczność: serwis internetowy (witryna jest aktualizowana prawie codziennie)

KONTAKT

Wszelkie pytania i propozycje współpracy prosimy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wydawca: Fundacja Liternet (http://fundacjaliternet.pl).
Adres: ul. Jahody 2/5 30-348 Kraków

http://gazetaliteracka.pl/index.php/kontakt/


sZAFa

Redaktor naczelny,
webmastering:
Damian Cielepa

Adres redakcji:
"sZAFa" kwartalnik literacko-artystyczny
ul. Moniuszki 15/20
43-400 Cieszyn
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www:http://szafa.prezentacje.pl/

3318975
sZAFa
Pixies74
+48 509-328-760
Wydawca:
Muzeum Drukarstwa
w Cieszynie,
ul. Głęboka 50,
43-400 Cieszyn
tel: [033] 851-16-30, [0] 501 636 701
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
www.muzeumdrukarstwa.pl
Z-ca redaktora naczelnego

Jerzy Reuter
Poezja: kierownik działu Jadwiga Grabarz
Marcin Baran
Magdalena Czernicka
Marek Doskocz
Izabela Fietkiewicz-Paszek
Karolina Kułakowska
Klaudia Raczek
Mateusz Witkowski
Rafał Wierzbicki
Proza: kierownik działu

Jerzy Reuter
Paweł Paliwoda

Fotografia, Multimedia, pozostałe
kierownik działu
Damian Cielepa, Łukasz Jasik
Krytyka literacka
kierownik działu:

Teresa Rudowicz
Film i Teatr:
kierownik działu
Damian Cielepa
Webdesing, skrypty: Daniel Rostowski
Współpraca: Jacek Durski, Karol Graczyk,
Aneta Konecka, Daniel Rostowski


Wywroty.pl

Premiery Biura Literackiego

Redakcja Portalu Wywrota.pl przypomina o ogłoszonym Konkursie na szkic krytycznoliteracki o twórczości Bogusława Kierca. Tomiki z autografem Autora czekają!

Co to jest Wywrota?


Złota Witryna
w kategorii organizacje non-profit ogólnopolski konkurs 
Teraz Internet
II edycja - wyróżnienie
III edycja - wyróżnienie
IV edycja - nominacja

Jedna z pierwszych niezależnych inicjatyw kulturalnych w polskim Internecie. Początkowo serwis literacki, o charakterze anarchistyczno-wolnościowym założony przez grupę entuzjastów, z czasem przekształcił się w portal społecznościowy współtworzony przez ludzi z całej Polski i nową Polonię. Nagradzany w wielu konkursach (Złota Witryna, Teraz Internet) zdobył reputację głównego głosu pokolenia roczników '80 - pokolenia Internetu.

Kiedy zaczynaliśmy pracę nad serwisem, byliśmy grupą młodych ludzi mających poczucie odrębności od reszty społeczeństwa. Byli wśród nas anarchiści zbuntowani przeciwko „systemowi”, nadwrażliwi pacyfiści, których rozczulała wszelka niesprawiedliwość, młodzi artyści i poeci, stawiający pierwsze kroki w światach rządzonych przez muzy. Teraz, po latach pracy, Wywrota staje się miejscem do jakiego zawsze aspirowała: platformą dostarczającą każdemu – młodemu i staremu - codzienną dawkę sztuki, oraz pozwalającą każdemu artyście na łatwą prezentację swoich prac w sieci.

Słowo „komuna” w naszej nowej nazwie rozumiemy jako wspólnotę, społeczność (łac.communis - wspólny, powszechny), jak np., w przypadku komun hippisowskich. Kojarzy się z wyrazem communion (ang. sense of community – poczucie wspólnoty, więzi), a nie tylko ze społecznością. Zdajemy sobie sprawę, że w zbiorowej świadomości wyraz wywołuje skojarzenia z czymś, co budzi w niektórych ludziach niepokój i wstręt, nawiązując do systemu komunistycznego, ale próbujemy patrzeć na to z innej strony – komunizm miał przecież szlachetne założenia, gorzej wychodziło mu zawsze ich wdrożenie, „implementacja”. W swoim podstawowym przesłaniu rozumiemy go jako ideę czystości i piękna.  

Nie tworzymy typowego portalu społecznościowego. To komuna, w której ludzie z pasją odgrywają najważniejszą rolę, a technologia – Internet, stanowi tylko ich dopełnienie, medium niezbędne do komunikacji, alternatywną wersję starej, dobrej rzeczywistości. Internet jest dla nas nie tylko pajęczyną światłowodów, konstelacji danych i elektronów, mknących infostradami. Pomiędzy każdym zerem a jedynką jest cały wszechświat liczb, uczuć, myśli, słów… Wystarczy tylko umieć czytać między bitami. 

Serwis tworzony jest przez młodych, aktywnych ludzi, pasjonatów literatury, niezależnej muzyki i sztuki. Wspólnie tworzymy niezależną organizację artystyczną, centrum cyberkulturalne skupiające wokół siebie prężnie rozwijające się życie kulturalne sieci. Internet to wspaniałe medium. Wiele już w nim wymyślono, jednak jego nieograniczone możliwości stawiają przed nami coraz to nowe wyzwania. Jesteśmy otwarci na ludzi z pomysłami, którzy chcieliby z nami wspólpracować. Przyłączajcie się do nas i dzielcie z nami swoją twórczością. Ważne są dla nas Wasze opinie, przemyślenia i inspiracje, którymi żyjecie na co dzień. Być może poczujecie wkrótce to, co my: że dawanie jest znacznie przyjemniejsze niż branie.

Czy Wywrota odmieni Wasze życie, tak jak odmieniła moje i wielu innych? Zapraszam do nowej komuny w Internecie. Czujcie się u nas, jak u siebie.

Arkadiusz Janicki
redaktor naczelny

http://www.wywrota.pl/db/artykuly/17625_premiery_biura_literackiego_i_konkurs_wy.html


Przystań Literacka:

„Reklam, reklama, pranie mózgu już od rana“ – śpiewał Krzysztof Kasowski. Wszyscy na nią narzekamy i wszyscy ją chłoniemy. Reklamy od zawsze były gorsze, lepsze, wzbudzające kontrowersje, nawet zakazane. Wywoływały spory (jak choćby pamiętna reklama niemieckiego płyny do zmywania naczyń: „Wiesz mamo? Mam nowego przyjaciela. Przyjaciela? A co z Ludwikiem?“), wchodziły do mowy codziennej (słynne: „Kopytko“). Słowem – robiły z nami co chciały. Możemy na nie narzekać, ale i tak nasze oczy przykuje ciekawy tekst, kolorowy obrazek. Niby nie chcemy, ale i tak klikniemy, przeczytamy, obejrzymy, wysłuchamy. Jeśli więc jesteś kimś, kto chce nakarmić nas reklamą, pisz. Może dołączysz do grona tych, których dzieła pamiętamy. Może nas skusisz, może zachęcisz, może przykujesz naszą uwagę, może to się opłaci nie tylko Tobie, ale i nam. Może, może, może… Wiele tego „może”, ale jak nie spróbujesz, to nigdy się nie dowiesz.

Serwis istnieje od maja 2007 roku. Pomimo sporego zainteresowania prezentowaną treścią, musieliśmy go przebudować pod kątem optymalizacji, uwzględniając najnowsze algorytmy wyszukiwarek. Proces pozycjonowania nowej wersji strony, rozpoczęty został na początku września. Dzięki odpowiedniej budowy strony, ilośći treści jaką zawiera oraz zabiegi SEO, serwis z miesiąca na miesiąc zwiększa licznik oglądalności. Zapraszamy już teraz do współpracy, gwarantując odpowiednio niższe ceny, z uwagi na wiek wortalu.

Redakcja serwisu Przystan-Literacka:

·         Katarzyna Zarecka - redaktor prowadzący

·         Daniel Koziarski - recenzje, newsy

·         Edyta Szałek - felietony

·         Ilona Słojewska - recenzje

·         Aneta Ostaszewska - recenzje - współpraca

·         Maciej Gierszewski - recenzje, felietony - współpraca

·         Ola Tobiasz - najmłodsza recenzentka PL - recenzje książek dla dzieci - współpraca

·         Młodzi Eksperci (przedszkolaki recenzujące książki dla dzieci)

Kontakt

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.przystan-literacka.pl/index.php?m=kontakt

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 http://niezalezna.pl/images/frontend/style14/logo.jpg
 

Redakcja: 00-260 Warszawa ul. Mostowa 2/4 
oraz 82-110 Kąty Rybackie ul. Rybacka 185, tel. 606 888 764 
poczta - biuro@pisarze.pl; webmaster - kontakt@krzysiek-wojcik.pl

Pisarze.pl
e-Tygodnik Literacko-Artystyczny
Numer 49/16 (331)
ISSN: 2084-6983

nowe-archiwum
N U M E R   K O N T A:
Impresariat Artystyczny
Wydawnictwo Pisarze.pl
98 1140 2004 0000 3202 3465 5566

najtansza-reklama-ksiazki

ARTYSCI W GALERII
ZBYSZKA KRESOWATEGO

więcej>>>
(szkice literackie i obrazy)


    Od dawna nie prowadziłem swojej poczty publicznie, mimo, że od czasu do czasu, to znaczy w każdym tygodniu,  odpisywałem tym, którzy prosili mnie o ocenę twórczości literackiej.

 


Strona oparta na Joomli