Jeśli chcą Państwo zamieścić informacje o konkursie na stronie Pisarze.pl należy przygotować tekst w formacie doc (plik programi Word) i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W temacie wiadomości prosimy napisać: "Konkurs-Pisarze.pl-nazwa kategorii (literacki, plastyczny, foto lub muzyczny)"  Pliki graficzne prosimy dołączyć jako osobne załączniki.

 

                

Regulamin XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

 

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

 Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

Starosta Lipnowski
i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

 

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.

Do 30 kwietnia 2018 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy.

Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Śląski Shakespeare" im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Biblioteka Śląska ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare", organizowanego już od siedmiu lat i cieszącego się dużą popularnością. To propozycja dla osób, które piszą wiersze, poematy, scenariusze teatralne i mają niewielkie szanse, by zaprezentować swój dorobek szerszej publiczności. Przedsięwzięcie służy inspiracji i aktywizacji młodych twórców, promocji ich twórczości, a także rozwijaniu wrażliwości literackiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie tekstu, który nie był nigdzie wcześniej publikowany. Uczestnicy muszą się mieścić w przedziale wiekowym od 18 do 40 lat i nie mogą być laureatami I nagrody w poprzednich edycjach. Utwory, które będzie oceniać profesjonalne jury powołane przez organizatora konkursu, można nadsyłać do 30 kwietnia 2018 roku. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej (www.bs.katowice.pl).

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Józefa BURSEWICZA

„O Złotą Metaforę" i „Metaforę Niepodległą" SZCZECIN 2018

Konkurs ogłoszono z okazji

III SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI

 

REGULAMIN

Nagroda:

I miejsce – statuetka ZŁOTA METAFORA

I miejsce – statuetka METAFORA NIEPODLEGŁA

Organizatorem konkursu jest:

 

 talenty poszukiwane

 

Teatr Animacji w Poznaniu oraz Teatr Polski w Poznaniu wspólnie ogłaszają konkurs „27/12” na utwór literacki pisany prozą odwołujący się do Powstania Wielkopolskiego, skierowany do dzieci i młodzieży.

Tematem Konkursu jest Powstanie Wielkopolskie, ale nadesłany tekst nie powinien streszczać wydarzeń historycznych – może to być fikcyjna opowieść luźno inspirowana wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego. Do konkursu można zgłaszać różne gatunki: opowiadanie, baśń, legendę, a także fanfiction (np. cracki [parodie] i filki [fanfiction w formie piosenek]). Zgłoszony utwór literacki musi zawierać minimum pięć z podanych niżej haseł (użytych w dowolnej formie i kontekście): Teatr Polski w Poznaniu, towarzystwo gimnastyczne, boy hotelowy, szpieg z foyer, nieśmiała awanturnica, tajemniczy przybysz, niezwyciężone garderobiane, rzeźnik znad Warty, otyły rycerz, nostalgiczny wieloryb, podły kruk, smoczyca, bałwan kuloodporny, śnieżne pociski, latający fortepian, leniwa lokomotywa, pikielhauba, wata cukrowa, komisja kuglarzy, parada górników.

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka

Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.

 

Regulamin

 

§ 1.

Organizatorami konkursu są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.

§ 2.

1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest zarówno dla twórców początkujących,  jak i autorów z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.

o cisowe galezie

 

 Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza

XIX edycja

 

Etapy

 • Nadsyłanie własnych, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych wierszy na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Prezentacja zgłoszonych utworów przez finalistów i rozstrzygnięcie konkursu.

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2018”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

REGULAMIN

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2018”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 4. Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 500 złotych.
 5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz oświadczenie, że przesłane wiersze nie były publikowane ani nagradzane w konkursach. Brak oświadczenia spowoduje, że wiersze autora nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 6. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 3000 złotych (poza nagrodą specjalną). Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.
 7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie bibliotekagrojec.pl do dnia 29 czerwca 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
 8. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 18 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2018” lub dostarczyć do siedziby organizatora.
 9. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osoba do kontaktu: Bogumiła Krawczak, tel. 48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00.
 10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła"

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni.

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki"

X Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki

 

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

ZŁOTA RÓŻA DLA NAJLEPSZEGO

         Fundacja ARKONA  już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

         W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

         Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydawnictwa i instytucje, tomiki poetyckie powinni nadsyłać do 10 czerwca br. na adres: Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785 Warszawa, z zaznaczeniem nakopercie „Konkurs Literacki im. Jarosława Zielińskiego”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lipcu. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i terminie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.)

ZŁOTA RÓŻA DLA NAJLEPSZEGO

         Fundacja ARKONA już po raz piąty ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego (1971–2012). Konkurs jest przeznaczony dla autorów, którzy w roku wydania tomiku poetyckiego nie przekroczyli 41 roku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, obraz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

         W składzie Kapituły przyznającej Nagrodę: Aleksander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Grabowski (sekretarz), dr Lam Quang My, Andrzej Walter i Mikołaj J. Wachowicz (członkowie).

 

zrodlo2018

 

Miło nam jest zaprosić Państwa do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło", nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy.

Organizatorami są, podobnie jak w poprzednim roku, Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

 Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Wielorzecze”

 

I.       Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

 

II.    Cele Konkursu:

 

·         Promowanie literatury współczesnej wśród mieszkańców Elbląga oraz internautów i osób piszących/zainteresowanych spoza regionu

·         Popularyzowanie czytelnictwa poprzez aktywny kontakt z literaturą

·         Aktywizacja młodzieży i osób dorosłych oraz doskonalenie ich warsztatu twórczego

·         Konsolidacja różnych środowisk literackich

·         Podniesienie atrakcyjności terenów pod względem kultury; szukanie korzeni
i tożsamości

·         Promowanie literatury wartościowej

·         Angażowanie młodzieży i osób dorosłych, w tym starszych w działania na rzecz kultury

 

aph

 

INFORMACJA PRASOWA      

Pole sztuki otwarte na nowych uczestników - 17. edycja konkursu
Artystyczna Podróż Hestii

 

Polski rynek artystyczny stale układa się na nowo a w jego dynamicznym i otwartym obiegu spotyka się wielu uczestników. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który zaproszenie do wejścia w pole sztuki kieruje do studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych.

 

Od 8 stycznia 2018 studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. W konkursie biorą udział prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, które można zgłaszać przez specjalny panel na stronie internetowej.

XXII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma"

XXII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O złote cygaro Wilhelma

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs na opowiadanie kryminalne.

III edycja

 

Po raz trzeci zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne

Złoczyńcy w Uzdrowisku

 

W tym roku warunkiem koniecznym jest wątek miłosny.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

PW logoSzanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła X jubileuszową edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

XXV PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ    

       

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2018r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

 

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza, 

który skierowany jest do autorów przed debiutem poetyckim. 

 

Konkurs odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2018, 

a nagrodę dla zwycięzcy stanowi druk debiutanckiego tomu wierszy 

w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

 

Prace konkursowe należy nadsyłać do 1 sierpnia 2018 r. 

W załączeniu przesyłamy regulamin uczestnictwa. 

 REGULAMIN

„Zrównoważeni – Animacja Czasu" konkurs na film animowany

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie filmy animowane. Filmy powinny pokazywać, jak chronić pracowników przed stresem zawodowym, a także jak zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Młodzi na start 2018

Młodzi na start 2018

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.