IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie"

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie

 

 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOT-ON

 

 

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Fundacja Wrocławski Inkubator Kulturalno-Społeczny "Noosfera" oraz Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników i szkół zawodowych.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty"

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty
 
 
Organizator

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 
Przedmiotem konkursu „Polska – konteksty" jest fotografia dokumentalna i reportażowa.