IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”

IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Przyrodnicza PRO NATURA z siedzibą w Trzcinicy Wołowskiej.  Sponsorem konkursu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów prawnych). 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Stachura – podróże”

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim i Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów.