XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 

 Cel Konkursu:

  • stworzenie wydarzenia literackiego
  • promowanie młodych twórców
  • integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

Drodzy Państwo 
 

Renia SpiegelZapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu imienia Reni Spiegel

Z przyjemnością zawiadamiamy, że do patronatu tegorocznego konkursu przyłączyła się Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska. 
 
Konkurs adresowany jest do polskojęzycznych młodych poetów na całym świecie, którzy nie ukończyli 20 lat. Termin nadsyłania wierszy 30 grudnia, 2017. Jury złożone z literatów polskich pod przewodnictwem Profesor Anny Nasiłowskiej z Warszawy wybierze zwycięzców w trzech kategoriach: młodzież do lat 14-stu, młodzież powyżej lat 14-stu i nagroda specjalna imienia Reni Spiegel.

37. Wąglański Maj Poezji

37. Wąglański Maj Poezji

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wąglan.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

XXV EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO KRAJOBRAZY SŁOWA

Zapraszamy do udziału w XXV - jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Krajobrazy Słowa. Prace konkursowe oceni Jury pod przewodnictwem Marty Fox. Utwory prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2017 r.  Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 1 - do pobrania poniżej).

 

REGULAMIN
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 
oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają 
XXV otwarty konkurs literacki 
pod hasłem „Krajobrazy Słowa”

11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
 
 

Organizator
Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu Wydawnictwo TAWA, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda 
Zwycięzca konkursu otrzyma medal pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 złotych.
Jury może przyznać również dwa wyróżnienia po 500 złotych.

Najlepsze utwory zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.


 
Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-31

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy 
Konkurs ma charakter otwarty.

XXV Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa"

XXV Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

XXV Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa”

XXV Konkurs Literacki „Krajobrazy Słowa”
 
 
Organizatorzy

Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

XXVII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu Wydawnictwo TAWA, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda 
Zwycięzca konkursu otrzyma medal pamiątkowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 złotych.
Jury może przyznać również dwa wyróżnienia po 500 złotych.

Najlepsze utwory zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-31

Strona konkursu www.tawa.pl/index.php/konkursy-tawa

11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
 
 

Organizator
Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

XXV Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

XXV Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Katowice i Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej 2018

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej 2018

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Opis
Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej jest przyznawana w dwóch kategoriach:
• kategoria pierwsza – najwybitniejsza książka poetycka roku wydana oryginalnie po polsku;
• kategoria druga – najwybitniejsza książka poetycka roku przetłumaczonej na język polski.

Konkurs reporterski Wydawnictwa Poznańskiego

Konkurs reporterski Wydawnictwa Poznańskiego
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne (29-11-2017)

 

    W dniu 29 listopada 2017 r. ogłoszony został Ogólnopolski konkurs literacki na opowiadanie surrealistyczne inspirowany obrazem pt. "Zabawki" autorstwa polskiego surrealisty Zbigniewa Wiśniewskiego, skierowany do osób dorosłych. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Konkurs objęty jest patronatem Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola. Więcej informacji, obraz  i regulamin poniżej.

o trzcine

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza

 

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

 

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

            Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Wiersze nadesłane drogą elektroniczną nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Termin nadsyłania wierszy upływa 24 listopada 2017 roku.

Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłasza nabór do Nagrody im. Adama Włodka 2017

nagroda wlodka

Fundacja Wisławy Szymborskiej organizuje IV edycję Nagrody im. Adama Włodka. Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub za przekład.  

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia (urodzeni nie wcześniej niż w 1982 roku) i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza"

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza

Organizator
Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Współorganizatorem jest Naczelna Izba Lekarska.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa
 

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Kultury WOBEC i Redakcja Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego WOBEC. Partnerem przedsięwzięcia jest Związek Literatów Polskich o. Gdańsk.

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego
 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.