„Zrównoważeni – Animacja Czasu" konkurs na film animowany

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie filmy animowane. Filmy powinny pokazywać, jak chronić pracowników przed stresem zawodowym, a także jak zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Młodzi na start 2018

Młodzi na start 2018

 

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.